Är du en "Dad on Board"? Välkommen till FN:s kvinnokommission!

04.03.19 | Nyhet
Pappaledighet
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
En investering i betald föräldraledighet för pappor är samtidigt en investering i kvinnors karriärmöjligheter. Nordiska ministerrådet för jämställdhet bjuder in pappor i hela världens att visa sitt stöd för delad och betald föräldraledighet under hashtagen #ShareTheCare under starten av FN:s kvinnokommission, CSW63.

Det finns inget land i världen där män och kvinnor delar det obetalda hushålls- och omsorgsarbetet, enligt rapporten State of The Worlds Fathers.

Men möjligheten till betald pappaledighet är ett sätt att ändra spelplanen.

Jämställdhetsministrarna bjuder in pappor

Årets CSW handlar om hur länder kan bygga upp en hållbar infrastruktur för jämställdhet som stöds av de sociala trygghetssystemen.

Den 12 mars håller de nordiska jämställdhetsministrarna och Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir debatten “The gender effect of leave and care policies – stronger with dads involved”.

Gör din röst hörd!

Samtidigt inbjuder Nordiska Ministerrådet världens pappor att visa sitt stöd för rätten till betald föräldraledighet på Twitter och Instagram under hastagen #ShareTheCare.

Pappor som deltar får på detta sätt också en möjlighet att bli sedda och hörda under det pågående FN-mötet. De smartaste, vassaste och finaste bilderna och budskapen från världens pappor kommer att visas under den nordiska debatten den 12 mars.

Jämställdhet börjar hemma

Forskning i Norden indikerar att för varje månad en pappa är hemma med sina små barn, ökar mammans livsinkomst och minskar lönegapet. Kvinnor är mer benägna än män att arbeta deltid de fått barn, något som resulterar i sämre karriärmöjligheter, lägre lön och pensioner. Det påverkar hela samhällsekonomin.

Skapar BNP-tillväxt

Om kvinnor deltog i på arbetsmarknaden i lika hög grad som män, skulle BNP i USA öka med 5 procent, i Japan med 9 procent och i Egypten med 34 procent.
En rapport från OECD 2018 visar att det höga arbetsmarknadsdeltagandet hos kvinnor i Norden har stått för 10-20 procent av den årliga BNP-tilllväxten de senaste 40-50 åren.

Delta!

  • Posta en vardagsbild av dig och ditt barn och berätta om på vilket sätt möjligheten att vara föräldraledig gör skillnad!​​​​ Kampanjen pågår från den 8- 12 Mars på Twitter, Facebook och Instagram under hashtagen #ShareTheCare
     
  • Se debatten live tisdagen den 12 mars  kl 3 - 4:15 pm EST,  kl 21 - 22.15 CET: