Brexit åpner for mer nordisk EU-samarbeid

08.04.19 | Nyhet
EU-debatt under Nordiska rådets temasession 2019.

EU-debatt på temasessionen i Köpenhamn 2019. Medverkande: Margrete Auken, Mette Bock, Kimmo Sasi, Jessica Polfjärd och Morten Løkkegaard.

Fotograf
Matts Lindqvist

I Brexit-debatten deltok Margrete Auken, Mette Bock, Kimmo Sasi, Jessica Polfjärd og Morten Løkkegaard.

Det trengs mer nordisk samarbeid i EU når Storbritannia forlater unionen. Blant annet dette budskapet ble fremført i en EU-valgdebatt i forbindelse med Nordisk råds temasesjon i København mandag.

Dette var første gang kandidater fra alle de tre nordiske EU-landene Danmark, Finland og Sverige møttes til debatt før et europaparlamentsvalg. Debatten var delt inn i tre temaer: Norden etter Brexit, klimapolitikk samt forsvars- og sikkerhetspolitikk.

I Brexit-spørsmålet rådet stor enighet blant paneldeltakerne, som beklaget at de nordiske landene mister en viktig venn og samarbeidspartner når Storbritannia forlater EU.

– Vi mister en likesinnet, nær alliert. Vi i de nordiske landene har en felles historie og lignende verdier, men hvis vi skal ha en sterk stemme i EU, må vi samarbeide mer, sa Danmarks kulturminister Mette Bock, som er spisskandidat for Liberal Alliance i valget til Europaparlamentet.

Mette Bock fikk sterk støtte av blant annet Kimmo Sasi fra Samlingspartiet i Finland. Han understreket at de nordiske landene nå må søke kompanjonger andre steder og blant annet samarbeide tettere med de baltiske landene og Tyskland.

– Og se på statistikken. De nordiske landene er best på mange områder, og vi kan ta en mer ledende rolle i EU. Vi kan eksportere den nordiske modellen mer effektivt i Europa.

Norden har også utfordringer

Også i klimaspørsmålet så flere kandidater muligheter for mer nordisk samarbeid. Budskapet var at Norden har mye å tilby det øvrige Europa og verden når det gjelder å vise at den grønne omstillingen kan generere arbeidsplasser og økonomi.

Men Norden må ikke bare betraktes som en foregangsregion, mente Rasmus Nordqvist, som er spisskandidat for Alternativet i Danmark.

– Norden har ikke bare fantastiske svar på klimautfordringene, men også store utfordringer, sa han. 

I debatten om forsvars- og sikkerhetspolitikk var det delte meninger i en del saker, dels fordi de nordiske landene har valgt forskjellige typer alliansetilhørighet og dels på grunn av partitilhørighet.

Arrangør for debatten var Nordisk råds danske delegasjon, og ordstyrer var Anna Gaarslev, europakorrespondent for det danske kringkastingsselskapet DR.

Debatten var et delarrangement på Nordisk råds temasesjon, som finner sted i København 8.–9. april.