Dagfinn Høybråten leder norsk sanningskommission om samer och kväner

14.06.18 | Nyhet
Dagfinn Høybråten
Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten har fått i uppdrag att leda en sanningskomission som ska undersöka vilka oförrätter som samerna och kvänerna har utsatts för i Norge.

Det norska Stortinget utsåg enhälligt Dagfinn Høybråten till chef för sanningskommissionen på torsdagen och fattade samtidigt beslut om kommissionens sammansättning och mandat.

- Jag är glad över förtroendet som man visat mig i och med det här uppdraget. Det blir ett krävande jobb, men det är väldigt viktigt för många människor, säger Høybråten.

Uppdraget går ut på att granska den förnorskning och de oförrätter som samerna och kvänerna (Norgefinnarna) utsattes för från 1700-talet till 1960-talet. Målet är också att komma med förslag på åtgärder för vidare försoning. Kommissionen ska vara klar med sitt arbete i september 2022.

Uppdraget som chef för sanningskommissionen påverkar inte Dagfinn Høybråtens arbete vid Nordiska ministerrådet i Köpenhamn. Han fortsätter som generalsekreterare till mandatperiodens slut i mars 2019. Det nya uppdraget ska ännu formellt godkännas internt vid Nordiska ministerrådet.