Dagfinn Høybråten leder norsk sannhetskommisjon om samer og kvener

14.06.18 | Nyhet
Dagfinn Høybråten
Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten har fått i oppdrag å lede en sannhetskommisjon som skal undersøke hvilke overgrep samene og kvenene har blitt utsatt for i Norge.

Det norske Stortinget utpekte enstemmig Dagfinn Høybråten til sjef for sannhetskommisjonen torsdag og fattet samtidig vedtak om kommisjonens sammensetning og mandat.

– Jag er glad for tilliten som er vist meg gjennom dette oppdraget. Det blir en krevende jobb, men den er svært viktig for mange mennesker, sier Høybråten.

Oppdraget går ut på å granske fornorskningen og overgrepene samene og kvenene (finnene i Norge) ble utsatt for fra 1700-tallet til 1960-tallet. Målet er også å komme med forslag til tiltak for videre forsoning. Kommisjonen skal være ferdig med sitt arbeid i september 2022.

Oppdraget som sjef for sannhetskommisjonen påvirker ikke Dagfinn Høybråtens arbeid ved Nordisk ministerråd i København. Han fortsetter som generalsekretær til mandatperiodens slutt i mars 2019. Det nye oppdraget skal først godkjennes formelt internt ved Nordisk ministerråd.