De nordiska länderna står enade med LGBTI-samhället mot alla former av våld

27.06.22 | Nyhet
 Anne Beathe Tvinnereim lägger ner blommor i Oslo 2022.
Fotograf
Ingeborg Gloppen Johnsen / Norges Utenriksdepartement

Norges nordiska samarbetsminister Anne Beathe Tvinnereim. 

De nordiska samarbetsministrarna lade i dag blommor på platsen för det meningslösa våld som drabbade Norges huvudstad natten till lördagen. I samband med nedläggningen av blommor kom ministrarna med följande uttalande:

Oslo och Norge har drabbats av en våldsam attack mot oskyldiga. Två har omkommit och flera har skadats. Det är en tragedi som inga ord kan ändra på. Våra tankar går till de döda och skadade och till alla anhöriga efter denna fruktansvärda händelse.

De nordiska länderna står enade med LGBTI-samhället mot alla former av våld. 

I denna tid av sorg vill vi visa vårt nordiska stöd för mänskliga rättigheter, gemensamma värderingar och våra öppna samhällen med plats för alla. Attacken visar att vi aldrig kan vila i arbetet med att skydda våra gemensamma värderingar.