Framtidens välfärdsmodell

15.06.17 | Nyhet
Árni Páll Árnason är utsedd till att göra en strategisk utredning av den nordiska välfärdsmodellen på det sociala området. Planen är att han ska leverera sin rapport första halvåret 2018.

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten meddelade torsdagen den 15 juni att han gett uppdraget om en strategisk utredning av det sociala området till den tidigare isländska socialministern Árni Páll Árnason.

 – Jag är stolt och tacksam över att ha blivit utsedd att lösa detta viktiga uppdrag. Nordens erfarenhet inom socialpolitik är en förebild för världen, och vi måste fortsätta att vara i framkant. Nordiskt samarbete om socialpolitik, där vi delar erfarenheter och tillsammans ser över utmaningarna vi står inför, kan ha en avgörande betydelse för att säkerställa denna ledarposition, säger Árni Páll Árnason.

Árnason har även varit Islands ekonomiminister 2010–2011 och ordförande för isländska delegationen i Nordiska rådet 2007–2009. Han är jurist och var länge diplomat och politisk rådgivare med Europarätt och säkerhetspolitik som specialområde. Árnason var medlem i det isländska parlamentet Alltinget 2007–2016 och har också lett den socialdemokratiska alliansen Samfylkingin 2013–2016.

 – Árni Páll Árnason har med sin gedigna politiska och yrkesmässiga bakgrund och sin fördjupade kunskap om nordiskt samarbete de bästa förutsättningarna för att göra denna analys av samarbetspotentialen på det sociala området de närmaste åren. Jag ser fram emot de rekommendationer han kommer att lägga fram om ett år, säger generalsekreteraren Dagfinn Høybråten i samband med utnämningen.

Mandatet

Den nordiska välfärdsmodellen är bland de bästa i världen. Men även den är pressad och måste utvecklas så att den är hållbar och levererar de tjänster samhället förväntar sig, och med högsta möjliga kvalitet. Därför beslutade de nordiska hälso- och socialministrarna i mars 2017 att finansiera en strategisk utredning av det sociala området. De vill ha mer kunskap om följande områden:

  • Hur kan man uppnå nordisk nytta när det gäller effektivisering och/eller högre kvalitet genom nordiskt samarbete?
  • Var finns den största potentialen när det gäller kompetens och kapacitet, och/eller var finns det behov av att öka kompetensen och kapaciteten?
  • Hur kan detta uppnås, till exempel genom konkreta förslag till arbetsfördelning, samordning och gemensamma lösningar? Här kommer det också att vara aktuellt att peka ut var det finns behov av sektorsövergripande samarbete.

Frågorna ska besvaras med hänsyn till åtgärder, service och förmåner för barn, socialt utsatta personer, personer med funktionsnedsättning och äldre. Utredningen ska omfatta både den offentliga sektorns och civilsamhällets arbete för kvinnor och män samt för pojkar och flickor inom det sociala området.

Utredningen blir den sjätte i sitt slag i Norden. Först kom den så kallade Stoltenberg-rapporten om samarbetspotentialen i det nordiska försvars- och säkerhetssamarbetet, som togs fram av Thorvald Stoltenberg. Sedan har man gjort strategiska utredningar av det nordiska samarbetet på hälso- och arbetslivsområdet, utfört av Bo Könberg respektive Poul Nielson. Man har även satt i gång utredningar på energi- och miljöområdet.