Fremtidens velfærdsmodel

15.06.17 | Nyhed
Árni Páll Árnason er udnævnt til at lave en strategisk analyse af den nordiske velfærdsmodel på socialområdet. Planen er at han afleverer sin rapport i første halvår af 2018.

Torsdag den 15. juni offentliggjorde generalsekretær for Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten, at han har givet opgaven om en strategisk analyse af socialområdet til den tidligere islandske socialminister Árni Páll Árnason. 

 - Jeg er stolt og taknemmelig over at blive udnævnt til at løse denne vigtige opgave. Nordens erfaringer inden for socialpolitik er et forbillede for verden, og vi skal fortsat være med i forreste række. Et nordisk samarbejde om socialpolitik, hvor vi deler erfaringer og sammen tænker over de udfordringer vi står over for, kan være af afgørende betydning for at sikre denne førerposition, siger Árni Páll Árnason.

Árnason var økonomiminister i Island i perioden 2010-2011 og formand for den islandske delegation i Nordisk Råd i perioden 2007-2009. Han er uddannet jurist og har lang erfaring som diplomat og politisk rådgiver med Europaret og sikkerhedspolitik som specialeområde. Árnason har været medlem af det islandske parlamentet – Althingi – i perioden 2007-2016 og har også ledet Den Socialdemokratiske Alliance fra 2013 til 2016.

 - Árni Páll Árnason har med sin solide politiske og faglige baggrund og sit indgående kendskab til det nordiske samarbejde de bedste forudsætninger for at gennemføre denne analyse af samarbejdspotentialet på socialområdet i de kommende år. Jeg glæder mig til at læse de anbefalinger han vil fremlægge om et års tid, siger generalsekretær Dagfinn Høybråten i forbindelse med udnævnelsen.

Mandatet

Den nordiske velfærdsmodel er blandt de bedste i verden. Men den er også under pres, og den skal udvikles så den er bæredygtig og leverer de tjenester som samfundet forventer – og med den højest mulige kvalitet. I marts 2017 vedtog de nordiske sundheds- og socialministre derfor at finansiere en strategisk analyse af socialområdet. De ønsker mere viden om følgende områder

  • Hvordan kan der opnås nordisk nytte i form af effektivisering og/eller højere kvalitet via nordisk samarbejde?
  • Hvor er der størst potentiale i form af kompetencer og kapacitet, og/eller hvor er der behov for at øge kompetencerne og kapaciteten?
  • Hvordan kan dette opnås? For eksempel via konkrete forslag til arbejdsfordeling, koordinering og fælles løsninger? Her vil det også være aktuelt at finde ud af hvor der er behov for tværsektorielt samarbejde.

Spørgsmålene skal besvares i forhold til tiltag, service og ydelser for børn, socialt udsatte personer, personer med nedsat funktionsevne og ældre. Analysen skal omfatte både den offentlige sektors og civilsamfundets arbejde for kvinder, mænd, drenge og piger inden for socialområdet.

Analysen bliver den sjette af sin slags på nordisk niveau. Først kom den såkaldte Stoltenberg-rapport om samarbejdspotentialet i det nordiske forsvars- og sikkerhedssamarbejde som blev udarbejdet af Thorvald Stoltenberg. Siden er der gennemført strategiske analyser af det nordiske samarbejde på sundhedsområdet (udarbejdet af Bo Könberg) og på arbejdslivsområdet (udarbejdet af Poul Nielson). Der er også indledt analyser på energiområdet og miljøområdet.