Fremtidens velferdsmodell

15.06.17 | Nyhet
Árni Páll Árnason er utnevnt til å foreta en strategisk gjennomlysning av den nordiske velferdsmodellen på sosialområdet. Planen er at han leverer sin rapport første halvår 2018.

Torsdag 15. Juni offentliggjorde generalsekretær for Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten at han har gitt oppdraget for en strategisk gjennomlysning av sosialområdet til den tidligere islandske sosialminister Árni Páll Árnason.  _

 - Jeg er stolt og takknemlig over å bli utnevnt til å løse dette viktige oppdraget. Nordens erfaring innenfor sosialpolitikk er et forbilde for verden, og vi må fortsette å være i fremste rekke. Nordisk samarbeid om sosialpolitikk, hvor vi deler erfaringer og tenker sammen om de utfordringer vi står overfor, kan være av avgjørende betydning for å sikre denne lederposisjon., sier Árni Páll Árnason.

Árnason har også bakgrunn som Islands økonomiminister i perioden 2010-2011 og formann for den islandske delegasjon i Nordisk råd i perioden 2007-2009. Han er utdannet jurist og har lang fartstid som diplomat og politisk rådgiver med Europarett og sikkerhetspolitikk som spesialområde.  Árnason har vært medlem av det islandske parlamentet - Althingi i perioden 2007-2016 og har også ledet Den Sosialdemokratiske Alliansen fra 2013 til 2016.

 - Árni Páll Árnason har med sin solide politiske og faglige bakgrunn og inngående kjennskap til nordisk samarbeid de beste forutsetninger for å gjøre denne analysen av samarbeidspotensialet på sosialområdet de nærmeste årene. Jeg ser med forventning fram til de anbefalinger han vil legge fram om et års tid, utrykker generalsekretær Dagfinn Høybråten i forbindelse med utnevnelsen.

Mandatet

Den nordiske velferdsmodellen er blant de beste i verden. Men også den er under press og må utvikles slik at den er bæredyktig og leverer de tjenester samfunnet forventer, og med høyest mulig kvalitet. I mars 2017 vedtok derfor de nordiske helse- og sosialministrene å finansiere en strategisk gjennomlysning av sosialområdet. De ønsker mer kunnskap om følgende områder

  • Hvor kan det oppnås nordisk nytte i form av effektivisering og/eller høyere kvalitet gjennom nordisk samarbeid?
  • Hvor er det størst potensiale i form av kompetanse og kapasitet, og/eller hvor er det behov for å øke kompetansen og kapasiteten?
  • Hvordan kan dette oppnås, for eksempel gjennom konkrete forslag til arbeidsfordeling, koordinering og felles løsninger? Her vil det også være aktuelt å peke på hvor, det er behov for tverrsektorielt samarbeid.

Spørsmålene skal besvares i forhold til tiltak, service og ytelser for barn, sosialt utsatte personer, personer med funksjonsnedsettelser og eldre. Gjennomlysningen skal omfatte både den offentlige sektors og sivilsamfunnets arbeid for kvinner og menn, gutter og jenter innenfor sosialområdet.

Gjennomlysningen blir den sjette i sitt slag på nordisk plan. Først kom den såkalte Stoltenberg-rapporten om samarbeidspotensiale i det nordiske forsvars- og sikkerhetssamarbeidet, som ble utarbeidet av Thorvald Stoltenberg. Siden er det gjennomført strategisk gjennomlysning av det nordiske samarbeidet på helseområdet utført av Bo Könberg og på arbeidslivsområdet av Poul Nielson. Det er også igangsatt gjennomlysninger på energiområdet og miljøområdet.