Hög fart mot framtiden

22.07.18 | Nyhet
Udvalget for vækst og udvikling i Norden
Fotograf
André H. Jamholt / norden.org
Stockholm–Helsingfors på 30 minuter kan vara verklighet om tio år. Norden kan sätta standarden för resten av världen för snabb, prisvärd och miljövänlig transport. – Vi måste bara komma överens om gemensamma lagar och regler i Norden för Hyperloop, säger Pyry Niemi.

Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling fick under sitt sommarmöte i finska Torneå en presentation av representanter från Hyperloop som redogjorde för den senaste utvecklingen inom området och planerna för en testbana i den finska kommunen Salo.

– Hyperloop är ett transportsystem där vagnarna svävar några centimeter ovanför magnetiska skenor. Vagnarna går i rör och tunnlar med undertryck för att minimera luftmotståndet. Hyperloop kan komma upp i samma hastighet som dagens passagerarflygplan, det vill säga 800–1000 km/h, förklarar Mårten Fröjdö, grundare av FS-Links.

Fröjdö betonar att Hyperloop inte är en framtidsvision, utan bygger på teknik som redan finns och är godkänd. Han tror att utvecklingen kommer att gå framåt oavsett enskilda länders infrastrukturstrategi. Det finns redan ett antal företag som arbetar med att vidareutveckla denna teknik.

Samordnad lagstiftning

En av de stora utmaningarna för Hyperloop är dock lagstiftningen. Man måste helt enkelt definiera vad en Hyperloop är och vilka regler som ska gälla.

– Det är otroligt viktigt att vi får hjälp från lagstiftande myndigheter i de nordiska länderna med att utveckla lagar och regler för vad en Hyperloop är. Annars kommer vi inte vidare, säger Malcolm Sjödahl, marknadschef för affärsutveckling på Ramböll Sverige.

Hyperloop är en av flera innovativa transportlösningar som aktualiserar behovet av att återupprätta ministerrådet för transport – Pyry Niemi

 

 

 

Produktionskostnaden för Hyperloop kommer att ligga på 60 procent av vad det kostar att bygga traditionell höghastighetsjärnväg. Underhållskostnaderna är också mycket lägre eftersom det är ett slutet system som inte påverkas av väder och vind. Daniel Frank, affärsutvecklingschef på OHL Sverige, menar att produktionskostnaderna kan bli ännu lägre allteftersom tekniken utvecklas.

Ber att Finland går i bräschen

Presentationen av Hyperloop väckte ett stort intresse hos ledamöterna i utskottet för tillväxt och utveckling, som beslutat att skriva till Finlands transportminister Anne Berner. Utskottet ska uppmuntra Anne Berner och Finland att ge sitt stöd till testbanan i Salo samt att se över potentialen för en allmän utveckling av Hyperlooptekniken i Norden. Utskottet ber också Berner att tala med och inspirera sina nordiska kolleger till att intressera sig för den nya tekniken. Slutligen vill utskottet också bli informerat om utvecklingen av Hyperloop i Norden och den nämnda testbanan i Salo.

Tidigare har utskottet för tillväxt och utveckling beslutat att be de nordiska samarbetsministrarna återupprätta ministerrådet för transport som lades ned för några år sedan. Nu upprepas och förstärks denna rekommendation.

– Hyperloop är en av flera innovativa transportlösningar som aktualiserar behovet av att återupprätta ministerrådet för transport, vilket också Ingvar Havnen föreslår i sin nyligen publicerade rapport om rörlighet. Vi måste samordna Nordens framtida infrastruktur på transportområdet. Detta skulle också vara i enlighet med statsministerinitiativets mål om ett innovativt och integrerat Norden, säger Pyry Niemi, ordförande för Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling.