Høy fart mot framtiden

22.07.18 | Nyhet
Udvalget for vækst og udvikling i Norden
Fotograf
André H. Jamholt / norden.org
Stockholm – Helsingfors på 30 minutter kan være en realitet om 10 år. Norden kan sette standarden for resten av verden for rask, rimelig og miljøvennlig transport.
- Vi må bare bli enige om et felles sett med lover og regler i Norden for Hyperloop, sier Pyry Niemi.

Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling fikk under sitt sommermøte i finske Torneå en presentasjon av representanter fra Hyperloop der de la fram den seneste utviklingen på området og planene for en testbane i den finske kommunen Salo.

- Hyperloop er et transportsystem hvor vognene svever noen få centimeter over magnetiske skinner. Vognene går i rør og tunneler med undertrykk for å redusere luftmotstand. Hyperloop kan oppnå samme hastighet som dagens passasjerfly, altså mellom 800 og 1000 km/t, forklarer Mårten Fröjdö som er grunnleggeren av FS-Links.

Fröjdö understreker at Hyperloop ikke er en framtidsvisjon, men er basert på teknologi som allerede finnes og er verifisert. Han mener utviklingen vil gå fremover uavhengig av hvert enkelt lands infrastrukturstrategi. Det finnes allerede en rekke selskaper som jobber med å utvikle denne samme teknologien.

Samordnet lovgivning

En av de store utfordringene for Hyperloop er imidlertid lovgivningen. Man må ganske enkelt definere hva en Hyperloop er, og hvilke regler som skal gjelde.

- Det er utrolig viktig at vi får hjelp fra lovgivende myndigheter i de nordiske landene med å utvikle lover og regler for hva en Hyperloop er. Uten dette kommer vi ikke videre, sier Malcolm Sjödahl, markedsdirektør for forretningsutvikling hos Ramböll Sverige.

Hyperloop er en av flere innovative transportløsninger som aktualiserer behovet for å gjenopprette ministerrådet for transport - Pyry Niemi

 

 

 

Produksjonskostnaden for Hyperloop vil ligge på 60 prosent av hva det koster og bygge tradisjonell høyhastighets jernbane. Vedlikeholdskostnadene er også betydelige lavere fordi det er et lukket system som ikke påvirkes av vær og vind. Direktør for forretningsutvikling i OHL Sverige, Daniel Frank mener produksjonskostnadene kan bli enda lavere etter hvert som teknologien utvikles.

Ber Finland gå foran

Presentasjonen av Hyperloop vakte betydelig interesse hos medlemmene av utvalget for vekst og utvikling som besluttet å skrive til Finlands transportminister, Anne Berner. Utvalget vil oppmuntre Anne Berner og Finland til å gi sin støtte til testbanen i Salo, samt å se på potensialet for en generell utvikling av Hyperloopteknikken i Norden. Utvalget ber også Berner om å snakke med, og inspirere sine nordiske kolleger til å interessere seg for den nye teknikken. Til slutt ber utvalget også om å bli informert om utviklingen av Hyperloop i Norden og den omtalte testbanen i Salo.

Tidligere har utvalget for vekst og utvikling vedtatt å be de Nordiske samarbeidsministrene gjenopprette ministerrådet for transport som ble nedlagt for noen år siden. Nå forsterkes og gjentas denne henstillingen.

- Hyperloop er en av flere innovative transportløsninger som aktualiserer behovet for å gjenopprette ministerrådet for transport, noe også Ingvar Havnens foreslår i sin nylig publiserte Mobilitetsrapport. Vi behøver å samordne Nordens fremtidige infrastruktur på transportområdet. Dette vil også svare på statsministerinitiativets mål om et innovativt og integrert Norden, sier leder for Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling Pyry Niemi.