Hormonstörande ämnen kostar EU miljarder varje år

18.11.14 | Nyhet
EU-flagget
Fotograf
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Ny rapport visar att länderna i EU kan spara enorma belopp varje år om användningen av hormonstörande ämnen minskar. De nordiska miljöministrarna kräver gemensamt handling i EU.

Det kostar varje år EU-länderna minst 4,5 miljarder kronor i förlorad arbetsförmåga och ökade sjukvårdsutgifter att medborgarna utsätts för hormonstörande ämnen – och den siffran är kanske bara toppen av isberget. Det visar en ny rapport, The Cost of Inaction, som har utarbetats av Nordiska ministerrådet, det officiella nordiska samarbetet.

Det har fått de nordiska miljöministrarna att kräva handling från EU-kommissionens sida. Det är redan beslutat i det 7 miljöhandlingsprogrammet att exponeringen för hormonstörande ämnen ska minimeras. Med det saknas gemensamma regler i EU för när ett kemiskt ämne är hormonstörande.

 – Hormonstörande ämnen är ett problem som jag tar på stort allvar. Den nya rapporten visar att ämnena förutom att skada människor och miljö också är en enorm ekonomisk börda för samhället. Det bekräftar min åsikt att vi ska fortsätta trycka på för att få bort de hormonstörande ämnena,” säger miljöminister Kirsten Brosbøl.

Påverkar det manliga könsorganet

Hormonstörande ämnen kan leda till att pojkar föds med missbildade könsorgan, så att de kan få svårt att få barn senare i livet och kan utveckla testikelcancer som vuxna.

Rapporten fokuserar på vad det kostar samhället att hormonstörande ämnen påverkar risken för testikelcancer, missbildade könsorgan hos pojkar och mäns förmåga att få barn. Därutöver finns det väldigt många andra negativa effekter av hormonstörande ämnen som inte ingår i rapporten. Därför är de 4,5 miljarder kronor som man pekar på i rapporten endast toppen av isberget, och hormonstörande ämnen kostar totalt sett EU betydligt mer.

– Rapporten understryker hur viktigt det är att vi får till gemensamma regler i EU, så att vi kan få bort ämnena från konsumenternas produkter. Jag tycker inte att det är rätt att skattebetalarna ska betala för de skador som hormonstörande ämnen medför, medan industrin sparar pengar på att inte undersöka de kemikalier de använder ordentligt, säger Danmarks miljöminister Kirsten Brosbøl.  De nordiska ministrarna skickar nu rapporten till EU-kommissionen för att få fart på arbetet med att reglera de hormonstörande ämnena, bland annat genom att se till att det införs nya, gemensamma kriterier.

Läs rapporten här.