Hormonforstyrrende stoffer koster EU milliarder hvert år

18.11.14 | Nyhet
EU-flagget
Photographer
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Ny rapport viser at landene i EU kan spare enorme beløp hvert år hvis bruken av hormonforstyrrende stoffer blir redusert. De nordiske miljøministrene går sammen om å kreve handling i EU.

Hvert år koster det EU-landene minst 4,5 milliarder kroner i tapt arbeidsevne og økte helseutgifter at borgerne blir utsatt for hormonforstyrrende stoffer – og dette tallet er kanskje bare toppen av isfjellet. Det viser en ny rapport, The Cost of Inaction, som er utarbeidet av Nordisk ministerråd, det offisielle nordiske regjeringssamarbeidet.

Dette har fått de nordiske miljøministrene til å kreve handling fra EU-kommisjonens side. Det er allerede vedtatt i det 7. miljøhandlingsprogrammet at eksponeringen for hormonforstyrrende stoffer skal minimeres. Men det mangler felles regler i EU for når et kjemisk stoff er hormonforstyrrende.

 – Hormonforstyrrende stoffer er et problem jeg tar veldig alvorlig. Den nye rapporten viser at stoffene i tillegg til å skade mennesker og miljøet også er en enorm økonomisk byrde for samfunnet. For meg bekrefter det at vi må fortsette med å presse på for å få fjernet de hormonforstyrrende stoffene, sier Danmarks miljøminister Kirsten Brosbøl.

Påvirker det mannlige kjønnsorganet

Hormonforstyrrende stoffer kan føre til at gutter blir født med misdannede kjønnsorganer, at de kan få problemer med å få barn senere i livet, og at de kan utvikle testikkelkreft som voksne.

Rapporten fokuserer på hva det koster samfunnet at hormonforstyrrende stoffer påvirker risikoen for testikkelkreft, misdannede kjønnsorganer hos guttebarn og menns evne til å få barn. I tillegg er det svært mange andre negative effekter ved hormonforstyrrende stoffer som ikke inngår i rapporten. Derfor er utgiftene på 4,5 milliarder kroner som rapporten peker på, bare toppen av isfjellet, og hormonforstyrrende stoffer koster samlet sett EU mye mer.

– Rapporten understreker hvor viktig det er at vi får fastsatt felles regler i EU så vi kan få stoffene ut av forbrukernes produkter. Jeg er ikke tilfreds med at skattebetalerne skal betale for skadene som hormonforstyrrende stoffer medfører, mens industrien sparer penger på å ikke undersøke kjemikaliene sine ordentlig, sier Danmarks miljøminister Kirsten Brosbøl.
  
De nordiske ministrene sender nå rapporten til EU-kommisjonen for å få fart på arbeidet med å få regulert de hormonforstyrrende stoffene, bl.a. ved å få innført nye, felles kriterier.

Se rapporten her.