Kvalitetsjournalistik bekämpar falska nyheter

03.05.18 | Nyhet
Fighting Fakes - The Nordic Way Accra
Photographer
norden.org
Fokus låg på kvalitet i journalistiken, medie- och informationskunnighet och självreglering, när 30 inbjudna medieproffs från Norden, Afrika och globala organisationer samlades till ett rundabordssamtal på Unescos Pressfrihetsdag, den 3 maj, i Accra i Ghana för att kommentera den nya broschyren “Fighting Fakes – the Nordic Way”.

Broschyren, som publicerats av Nordiska ministerrådet, fick ett gott mottagande, och den sände signalen att det inte finns något enkelt sätt att tackla fenomenet “falska nyheter”. Det betonades starkt att den termen inte bör användas, utan att företeelsen måste kallas vid sitt rätta namn, nämligen propaganda, lögner, desinformation och historier från trollfabriker.

Falska nyheter har alltid funnits

Rundabordsdeltagarna enades om rekommendationen och tillade tillgång till information, transparens i ägarskap och skapande av förtroende mellan medierna och medborgarna som viktiga teman.

Det har i själva verket alltid funnits ”falska nyheter”, men det nya i situationen är att onlinemedier, sociala medier och i synnerhet de globala teknikjättarna FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) har förändrat den nordiska mediemarknaden dramatiskt. Den allmänna åsikten som utkristalliserades från rundabordssamtalet var dock att det effektivaste sättet att bekämpa falska nyheter är högklassig journalistik som sprids genom ett pluralistiskt och oberoende medielandskap. Det kräver ekonomiska resurser och robusta affärsmodeller inom medierna.

Medie- och informationskunnighet 

En annan central aspekt som togs upp i diskussionerna var medie- och informationskunnighet (MIK), inte bara inom utbildningssektorn, utan i hela samhället. Även ett ökat antal faktakontrollerande institutioner kan ha en inverkan.

Det rådde stark enighet bland deltagarna att självregleringsmekanismer bör understödjas eftersom de bidrar till att upprätthålla principen om armlängds avstånd.

Det framhölls att falska nyheter inte kan bekämpas framgångsrikt utan att granska mediernas ekonomi och affärsmodeller, som FAANG i stor utsträckning har utmanat.

Vi har nu möjligheten att identifiera initiativ som stöder skapandet av ett mera könsbalanserat medielandskap och uppmuntrar nya generation att delta aktivt i demokratiska samhällen.

Aktivt deltagande i demokratiska samhällen

Per Lundgren, seniorrådgivare vid Nordiska ministerrådet, understryker att rundabordssamtalet visade hur viktigt det är för de nordiska länderna att sprida sina synvinklar och idéer om falska nyheter globalt och diskutera det förändrade medielandskapet internationellt.

”Vi har nu möjligheten att identifiera initiativ som stöder skapandet av ett mera könsbalanserat medielandskap och uppmuntrar nya generation att delta aktivt i demokratiska samhällen. Vi behöver ett tåligare samhälle som skapar förtroende för våra demokratiska institutioner med en mångsidig kombination av privata och offentliga medier samt nya digitala medier, och som stöder individernas förmåga att navigera i en värld genomsyrad av medier. Det bör stå högst på agendan att stödja och förbättra kvalitetsjournalistisk som en avgörande faktor i kampen mot propaganda, lögner och desinformation”.

Contact information