Ryska parlamentariker besökte Nordiska rådet i Köpenhamn

21.05.19 | Nyhet
Ryska parlamentariker besökte Nordiska rådet i Köpenhamn den 20-22 maj 2019.

Ryska parlamentariker besökte Nordiska rådet i Köpenhamn den 20-22 maj 2019.

Fotograf
Arne Fogt Bergby

Ryska parlamentariker besökte Nordiska rådet i Köpenhamn den 20-22 maj 2019.

En grupp ryska parlamentariker har besökt Nordiska rådet i Folketinget i Köpenhamn. Under besöket diskuterades bland annat demokrati, mänskliga rättigheter samt klimat och miljö.

Det är en årlig tradition att Nordiska rådet bjuder in ryska politiker. Avsikten är att upprätthålla dialogen mellan parlamentariker från de nordiska länderna och Ryssland.

Värdar för mötet var Bertel Haarder, dansk ledamot i Nordiska rådets presidium och Arman Teimouri, svensk medlem av Nordiska rådet. De betonade bägge vikten av dialog som ett sätt att stärka relationerna.

- Det är mycket viktigt för oss att ha regelbunden kontakt med Federationsrådet, Statsduman och de nordvästryska regionala parlamenten. Vi önskar alla ett konstruktivt och förutsägbart förhållande till Ryssland, sade Bertel Haarder i sitt tal.

Haarder nämnde bland annat vikten av samarbete om klimat och miljöfrågor, särskilt i Östersjöområdet.  Han lyfte också upp situationen i Tjetjenien och påpekade att Nordiska rådet är bekymrat över utvecklingen.

- Vi får rapporter om att oskyldiga människor fängslas, förföljs och utsätts för tortyr. Jag är klar över att Norden och Ryssland inte har samma syn på rättigheter for homosexuella, men jag tror ändå att vi alla är eniga om att ingen medborgare ska utsättes för tortyr, mord och förföljelse, sade Haarder.

Statusen för ministerrådets kontor

Haarder bad också sina ryska kollegor att hjälpa till att få en ändring på statusen för Nordiska ministerrådets kontor i Nordvästryssland. Sedan 2015 betraktas kontoren i S:t Petersburg och Kaliningrad av ryska myndigheter som ”utländska agenter”, och det har medfört att ministerrådets kontor inte deltar i genomförande av projekt eller är aktivt verksamma på andra sätt.

- ­Den nuvarande statusen är inte rättvis mot bakgrund av att vi talar om enheter som representerar ett regeringssamarbete mellan de fem nordiska länderna. Jag hoppas verkligen att ni kan påverka så att det blir ändring på denna oacceptabla status.

Intresse för fortsatt samarbete

Jorodd Asphjell, norsk medlem av Nordiska rådet och president för Östersjökonferensen BSPC, lyfte i sitt tal fram det goda samarbetet mellan Norden och Ryssland inom ramen för BSPC och Arktis. Asphjell, som är norsk parlamentariker, underströk att Norge i år firar 75-årsjubileet för befrielsen av Öst-Finnmark, och uttryckte tacksamhet för den viktiga roll som de sovjetiska styrkorna spelade i befrielsen.

De ryska parlamentarikerna träffade också Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki och fick information om de samarbetsprojekt, som fortsatt pågår mellan nordiska och nordvästryska partners. De ryska parlamentarikerna uttryckte intresse för fortsatt samarbete.

Besöket ägde rum den 20-22 maj. Ett 15-tal ryska politiker och tjänstemän deltog.

Kontakt