Möt Norden runt om i världen – 28 nya projekt

20.09.18 | Nyhet
Teitur at Días Nórdicos

Teitur at Días Nórdicos

Photographer
Henrik Friis
Skulle du vilja träffa eller samarbeta med personer, företag och företrädare som har ett nordisk tänkesätt? Då ska du besöka The Nordics webbplats och kolla in evenemangskalendern. Där hittar du de 28 nya projekten som fått finansiering i sommar, och där kan du också marknadsföra ditt eget evenemang.

Nordiska föredrag om tillit och jämlikhet i Sydkorea, hållbar matkultur i Indien, digitala designutställningar i São Paolo, Kapstaden och New York, en demokratifestival i Bryssel och nordiska poddsändningar är bara några av de 28 projekt som fått finansiering i profileringsprojektets fjärde öppna ansökningsomgång som avslutades i maj 2018.

Skapar nya samtal

The Nordics är Nordiska ministerrådets profileringsprojekt, och den öppna ansökningsomgången är ett av initiativen som ska implementera strategin för internationell profilering och positionering av Norden.

”Den öppna ansökningsomgången visade sig ha en enorm inverkan, och det häftiga med den är inte bara att vi kommer i kontakt med ett brett utbud av intressanta projekt, men också att den bidrar till att skapa kontakt mellan olika aktörer och organisationer som kan få fart på nya nordiska samarbeten och samtal”, säger Tobias Grut, projektledare för profileringsprojektet.

Den öppna ansökningsomgången visade sig ha en enorm inverkan, och det häftiga med den är inte bara att vi kommer i kontakt med ett brett utbud av intressanta projekt, men också att den bidrar till att skapa kontakt mellan olika aktörer och organisationer som kan få fart på nya nordiska samarbeten och samtal.

Tobias Grut

Ny verktygslåda för profilering

Ett annat initiativ som ska stärka den gemensamma profileringen av Norden är den nyligen lanserade digitala plattformen www.thenordics.com, som fungerar både som en kommunikationsplattform för projekten och som en digital verktygslåda.

Webbplatsen är full av berättelser, filmer, fakta, bilder, en evenemangskalender och annat material som kan hjälpa projekten. Där finns också aktörer som delar det nordiska tänkesättet och kan bidra till en gemensam berättelse om Norden och skapa synergier mellan de olika projekten och organisationerna.

Man kunde söka medel i två kategorier: ”Stödjande samarbete” och ”Kreativa talanger”. Projekten som beviljats finansiering får dela på 2,3 miljoner danska kronor, varav varje projekt får mellan 50 000 och 250 000 danska kronor. Nordiska ministerrådet fick sammanlagt 94 ansökningar från olika partnerskapsprojekt över hela världen.

Följande 28 projekt har fått finansiering från The Nordics

Stödjande samarbete:

On Northern Routes – juni, september och oktober 2018

”On Northern Routes” är ett konstprojekt som utforskar hållbar turism från Norden till Baltikum. Projektets huvudsyfte är att skapa estetiskt gripande och samtidigt informativa konstutställningar som avspeglar de nordiska ländernas respekt för naturen.

Nordic Solutions for Sustainable Cities – Australien, oktober och november 2018

Projektet ska stärka varumärket Norden genom att bjuda in talare från fyra nordiska länder för att presentera exempel på bästa praxis i hållbara/smarta städer i tre australiska delstater. Det sker i samverkan med Smart Cities Week i Australien samt World Planning Day och World Urbanism Day.

Faces of Democracy – mars–augusti 2019

Projektet bygger på samarbete mellan demokratifestivalerna – fem nordiska och tre baltiska festivaler, en festival vardera från Nederländerna och Tyskland samt Europafestivalen i Bryssel. Syftet är att främja demokratifestivaler i nordisk/baltisk anda och att ta dem till nya sammanhang utanför regionen.

Nordic Smart Cities Initiative to Colombia – Colombia, februari 2019

Det planerade projektet är ett gemensamt Smart Cities-initiativ i Colombia som omfattar fyra nordiska länder (Danmark, Finland, Norge och Sverige). Projektet består av ett endagsseminarium med presentationer, paneldiskussioner, partnersökning och workshoppar.

Now Nordic – London, São Paolo, Kapstaden, New York, Köpenhamn, 2019

Det föreslagna projektet kommer att presentera och marknadsföra ledande nordiska designer som arbetar i skärningspunkten mellan hantverk, design och konst för en publik bestående av personer från den internationella designscenen. ”Now Nordic” består av en digital designutställning samt fysiska utställningar och designföredrag i fem olika länder.

The Weather Diaries: West Nordic Fashion in the Baltics – Litauen, Estland och Lettland, februari och april 2019.

Utställningen ”The Weather Diaries”, producerad av Nordens hus i Reykjavik, visar upp 11 installationer och 30 pittoreska fotografier från Island, Grönland och Färöarna. Den undersöker hur lokala traditioner, natur- och väderförhållanden påverkar västnordiska modedesigners kreativitet.

Sustainable Capitalism: Nordics as our North Star – Kalifornien, augusti–september 2019

”Sustainable Capitalism: Nordics as our North Star” ska sätta igång en global dialog om hållbar kapitalism, om hur Norden kan fungera som inspirationskälla på detta område och hållbara företags avgörande roll i Norden.

Nordic Film Days – 12 städer och 12 länder i tre världsdelar/regioner (Europa, Mellanöstern och Afrika), 2018–2019

De nordiska filmdagarna är en omfattande internationell presentation av de senaste kortfilmerna och dokumentärerna från unga nordiska regissörer med olika stil och synsätt.

Nordic International Film Festival – New York, oktober 2018

Den nordiska internationella filmfestivalen är en årlig hyllning till nordisk och internationell film. Festivalen hålls i New York i det berömda Scandinavia House på Park Avenue, även känt som Nordic Center.

Días Nórdicos – Sydamerika, november 2018

Festivalen ”Días Nórdicos” bygger på en väletablerad kulturell strategi och fokuserar på hur modern nordisk kultur kommer till uttryck i Spanien och Sydamerika.

#JoinTheNordics – digitalt, 2018

”#JoinTheNordics” är ett internationellt nätverk av talangambassadörer i techbranschen som har flyttat till Norden. Deras berättelser förmedlas genom videopresentationer och en kampanj på sociala medier.

The Nordics Vitalizing Sustainable Food Culture in India – New Delhi, december 2018

Projektet ska sammanbinda Norden och Indien genom det indiska matmanifestet och genom att skapa ny dialog och nya nätverk inom hållbart jordbruk, livsmedelsteknik och matkultur samt matsmarta städer och smart kulinarisk praxis.

Scandinavian Manifesto – Italien, juni 2018

Projektets mål är att stödja hållbart nordiskt mode. Det presenteras på Pitti Uomo i Italien, som är en av världens ledande modemässor.

NORDtalks: Nordic Lights on the Korean Horizon – Sydkorea, 2018

Genom en rad evenemang som ska hållas i Seoul 2019 vill detta projekt inleda en dialog om teman som har global aktualitet, koreansk relevans och nordiskt mervärde. Syftet är att sprida nordiskt ljus över innovation, hållbarhet, öppenhet, jämlikhet och tillit genom ”NORDtalks”.

 

Kreativa talanger:

Nordic Day Reception – maj 2018

Norden vill göra avtryck i Malaysia med en mottagning under de nordiska dagarna. Den 8 maj är Danmark, Finland, Norge, Sverige och Island tillsammans värdar för en påkostad fest av aldrig tidigare skådat slag i Kuala Lumpur.

Living and working with the Nordics – digitalt, 2018

Denna poddradio är en introduktion till nordiska värderingar, såsom tillit, jämlikhet, öppenhet och samarbete, samt en guide till att bo i nordiska samhällen och trivas på nordiska arbetsplatser.

Mapping Coastal Marine Litter Using Aerial Imagery – digitalt, 2018

Projektet ska fotografera från drönare för att identifiera områden runt Svalbard som är i störst behov av akuta satsningar på avfallshantering. Fotograferingen äger rum under fem veckor sommaren 2018 och följer de standardrutiner som utvecklats av det internationella nätverket Dronet.

Nordic Music by Design – Shanghai, 2018:

”Nordic Music by Design” är ett samarbetsprojekt där kinesiska musiker skapar ny musik som ska spelas för levande publik. Projektet sammanför artister från olika kulturer som normalt inte skulle ha möjlighet att samverka.

Traces of North in Chinese Youth – digitalt, 2018

”Traces of North in Chinese Youth” ska berätta nordiska historier ur ett nytt perspektiv genom att intervjua nordbor med olika bakgrund. Projektet publicerar berättelser från nordiska skapare och personerna bakom nordiska varumärken och institutioner.

Echoes of Nordic Design – digitalt, 2018

”Echoes of Nordic Design” är poddradio i magasinstil om hur nordisk design har satt sin prägel på världen. Poddsändningarna lyfter fram röster och berättelser om nordisk design i ett internationellt sammanhang.

The Nordic Way: Discover the Secret to Happiness – Thailand, 2018

De nordiska ambassaderna i Thailand arrangerar ett evenemang som undersöker den nordiska synen på lycka. Dessutom vill evenemanget sätta fokus på och stärka relationerna mellan de nordiska länderna och Thailand. 

The Nordics and 21st-century Cities – digitalt, 2018

Projektet, som ingår i ”Traces of North”, visar världen hur Norden har påverkat hållbar stadsutveckling utanför regionens gränser.

Stories from the North (version 2.0) – digitalt, 2018/2019

”Stories from the North” låter människor skapa, dela och berätta sina livshistorier genom nordiska berättarlaboratorier och en digital berättarplattform.

Nordic Film Week – Israel, november 2018

Den nordiska filmveckan ska förmedla bilden av de nordiska länderna som moderna, progressiva och mångsidiga, och samtidigt lyfta fram våra individuella särdrag.

Fighting Gravity: Living the Nordic Dream in America – digitalt, 2018:

Projektet berättar historien om en familj som det senaste årtiondet har bott i både Norden och USA. Det undersöker hur familjen drar nytta av erfarenheterna från Norden i det dagliga livet i Amerika.

60 mins. with Nordic Safe Cities – New York, 2018

”60 mins. with Nordic Safe Cities” skapar en global dialog om den nordiska förebyggande modellen som säkerställer trygga, inkluderande och tåliga städer för alla medborgare.

ENFOQUE: HBTI – en utmaning från norsk och svensk film – Kuba, 2018

En rikstäckande nordisk hbti-/filmfestival på Kuba som inleder diskussionen om jämlikhet. Hbti-/filmfestivalen ska turnera runt ön och inleda en dialog om ämnen som rör hbti och rättigheter.

Digitalisation – Nordic experiences – Serbien, 2018

En unik möjlighet att positionera varumärket Norden i Serbien, ett land där de nordiska länderna redan ses som förebilder. Serbien är på är väg mot en europeisk integration, och ett ökat nordiskt inflytande inom digitalisering kommer att generera bra goodwill och möjligheter för framtida samarbete.