Nordiska berättelser med ett klick

19.03.18 | Nyhet
The Nordics Brand tool box
Photographer
www.thenordics.com
Det finns en viss nordisk syn på livet, en syn som sträcker sig långt bortom de nordiska ländernas gränser. Och det finns avtryck av denna syn världen över. I stället för att själva försöka definiera dessa avtryck, har de nordiska länderna gett över tyglarna till världen.

”De nordiska länderna delar vissa värderingar som präglas av jämställdhet och öppenhet,” säger Sveriges utrikesminister Margot Wallström, ordförande för Nordiska ministerrådet.

Till och med de skickligaste av berättare behöver inspiration. Därför har Nordiska ministerrådet tagit fram en digital plattform full med berättelser, filmer, fakta och bilder som visar praktiska exempel på de gemensamma nordiska värderingarna. Detta material kompletteras av ett gratis online-verktyg med vilket vem som helst kan dela sin passion för det nordiska tänkesättet och skapa sitt eget material för att marknadsföra nordiska evenemang världen över.

De nordiska länderna delar vissa värderingar som präglas av jämställdhet och öppenhet

”Jag tror på konkreta åtgärder. Det här är ett mycket konkret sätt att dela de nordiska värderingarna. Jag kommer definitivt att sprida ordet inom mitt departement,” tillägger Wallström.

Profileringen av Norden är ett gemensamt projekt – en cirkel av positiv återkoppling som ger alla möjlighet att agera och föra fram sina initiativ genom att lägga upp dem på www.thenordics.com eller helt enkelt genom att använda#TheNordics på sociala medier.

Omprövar platsmarknadsföring

De senaste åren har de nordiska statsministrarna satsat på en ökad synlighet av regionen. Ett av fokusområdena – regional profilering – har som mål att förstärka konkurrenskraften och förbättra de internationella möjligheterna för Norden.

Kärnan i den nordiska profileringen utgörs av fem gemensamma värderingar som sammanbinder regionen: tillit, öppenhet, hållbarhet, innovation och jämställdhet.

”Det är förnuftigt att utgå från de nordiska värderingarna när vi arbetar för att väcka intresse för vår region ute i världen. När intresset väl är väckt, är det enklare att gå vidare till andra områden, som handel och samarbete,” konstaterar Sigurður Ingi Jóhannsson, Islands minister för nordiskt samarbete.

Det nordiska profileringsprojektet ändrar spelets regler genom att ompröva traditionell platsmarknadsföring. Genom att lägga regionala olikheter och lokal stolthet åt sidan gagnar den här kollektiva visionen alla och underlättar samarbete mellan ambassader och andra intressegrupper.

Det är din tur

På den nyligen öppnade plattformen finns redan över 40 nordiska berättelser – eller Traces of North – från jordens alla hörn. De här olika historierna visar hur de nordiska värderingarna tar sig uttryck världen över och hur de kan användas för att inspirera och starta nya samtal.

Jag tror att det är den här generösa, organiska inställningen som gör det nordiska profileringsprojektet så unikt

”Vi tillämpar stor tillit och öppenhet på de olika tolkningarna av det nordiska på andra sidan jordklotet. Jag tror att det är den här generösa, organiska inställningen som gör det nordiska profileringsprojektet så unikt,” funderar Tobias Grut, projektledare för Branding the Nordic Region.

Det finns långt fler #TracesofNorth att finna utanför det lilla geografiska området som kallas Norden.

Genom att inleda olika samtal visar Nordiska ministerrådet inte upp Norden för världen, utan snarare Norden i världen.

Ibland blir saker och ting mycket tydligare när man ser dem på avstånd.

 

Den nordiska digitala verktygslådan