Naturbaserade lösningar Nordens svar på globala kriser

02.11.22 | Nyhet
MR-MK Helsingfors november 2022

Onsdag 2. november møttes de nordiske klima- og miljøministre i Helsingfors.

Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
De nordiska klimat- och miljöministrarna antog i dag en deklaration om naturbaserade lösningar, som är viktiga för att lösa både klimat- och naturkrisen. Ministrarna kommer därför att arbeta för att naturbaserade lösningar ges en central plats i förhandlingarna om ett nytt internationellt avtal för biologisk mångfald på COP15 i Montreal. Ministrarna uppmanar också aktörer i Norden att använda naturbaserade lösningar.

Onsdagen den 2 november träffades de nordiska klimat- och miljöministrarna i Helsingfors. Det nordiska samarbetets betydelse för klimat och miljö har ökat till följd av kriget i vårt närområde. Energikrisen kommer ovanpå klimat- och naturkrisen. Naturbaserade lösningar påverkar både klimat- och naturkrisen, förutom att de bidrar till samhällsnytta. Exempel på detta är gröna tak, restaurering av myrar och anläggning av våtmarker för att samla upp dagvatten och minska utsläppen av växthusgaser. På mötet i Helsingfors åtog sig de nordiska klimat- och miljöministrarna att tillsammans arbeta för att naturbaserade lösningar får en central plats i det nya internationella avtalet för biologisk mångfald.

– Klimatförändringar och naturförluster är de två största utmaningarna som världen står inför. Vi måste se klimat- och naturkrisen i ett sammanhang om vi ska kunna lösa dessa existentiella kriser. Det finns en stor outnyttjad potential i att använda naturens egna metoder för att lösa våra stora klimat-, miljö- och samhällsutmaningar. Detta ska vi arbeta för tillsammans i Norden, och vi ska engagera oss såväl lokalt som globalt kring detta, säger Norges klimat- och miljöminister Espen Barth Eide.

Nordens engagemang för naturbaserade lösningar stärks

Under mötet diskuterade ministrarna det nordiska projektet Naturbaserade lösningar, som under fyra år ska ge beslutsfattare i Norden den kunskapsbas de behöver för att öka satsningen på naturbaserade lösningar. En viktig del av projektet är att använda och lära av varandras bästa praxis.

– Med detta projekt skapar vi en kunskapsbas som kan hjälpa myndigheter, företag och civilsamhället i Norden att skala upp solida, naturbaserade lösningar. Det kommer i sin tur att bidra till att förverkliga visionen om Norden som världens mest hållbara region år 2030, säger Espen Barth Eide.

Naturligtvis slutar inte arbetet här. Ministrarna lägger också fram en rekommendation till FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) där panelen uppmanas att samla in och tillgängliggöra vetenskaplig kunskap om stärkandet av havsekosystem. Dessa är viktiga för kolbindning och kolinlagring, och de nordiska ministrarna vill fokusera på åtgärder för bevarande och återuppbyggnad.

– Vi i Norden måste göra vad vi kan för att säkerställa att världen inte tappar fart i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Vi behöver också ett starkt och effektivt internationellt avtal för biologisk mångfald som sätter upp globala mål för naturen, säger Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Säkerhetsläget påskyndar grön omställning

Rysslands angrepp på Ukraina har inte bara förändrat säkerhetsläget och det internationella samarbetet, utan också ökat världsmarknadspriserna på energi och råvaror och gjort energipolitiken till en brännhet säkerhetspolitisk fråga. Det nya säkerhetsläget har stärkt det nordiska samarbetet och gjort det ännu mer aktuellt på nya områden, inte minst har det stärkt det nordiska klimat- och miljösamarbetet.

– Rysslands brutala attack på Ukraina har på ett nytt sätt gjort samarbetet mellan de nordiska länderna betydelsefullt. Nu stödjer vi oss allt närmare på våra nordiska vänner både inom energiförsörjningen och utrikes- och säkerhetspolitiken. De nordiska länderna har också en viktig roll som global föregångare när man bygger samhällen som är fria från utländsk fossil energi, säger Finlands klimat- och miljöminister Maria Ohisalo.