Norden førende inden for naturbaserede løsninger på globale kriser

02.11.22 | Nyhed
MR-MK Helsingfors november 2022

Onsdag 2. november møttes de nordiske klima- og miljøministre i Helsingfors.

Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org

De nordiske miljø- og klimaministre mødtes i dag i Helsingfors.

De nordiske klima- og miljøministre vedtog i dag en erklæring om naturbaserede løsninger. Sådanne løsninger har stor betydning i arbejdet med at løse både klima-, og naturkrisen, og ministrene vil derfor arbejde for, at naturbaserede løsninger får en central placering i forhandlingerne om en ny international naturaftale ved COP15 i Montreal. De opfordrer desuden aktører i Norden til at tage naturbaserede løsninger i brug.

Onsdag den 2. november mødtes de nordiske klima- og miljøministre i Helsingfors. Betydningen af det nordiske samarbejde inden for klima og miljø er øget som følge af krigen i vores nærområder. Energikrisen kommer oveni klima- og naturkrisen. Naturbaserede løsninger adresserer klima- og naturkrisen i en sammenhæng og bidrager også med samfundsgoder. Eksempler på dette er grønne tage, restaurering af sump og etablering af vådområder med henblik på opsamling af overskydende vand og reduktion af udledningen af klimagasser. De nordiske klima- og miljøministre forpligtede sig på mødet i Helsingfors til at arbejde sammen for at give naturbaserede løsninger en central placering i den nye internationale naturaftale.

Klimaforandringer og tab af natur er de to største udfordringer, som verden står overfor. Vi er nødt til at se klima- og naturkrisen i en sammenhæng, hvis vi skal løse disse eksistentielle kriser. Der er et stort ubenyttet potentiale i at bruge naturens egne metoder til at løse vores store klima-, miljø- og samfundsudfordringer. Det skal vi sammen arbejde for i Norden, og vi skal engagere os i det både lokalt og globalt, siger Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Styrker Nordens satsning på naturbaserede løsninger

På mødet diskuterede de nordiske ministre det nordiske projekt Naturbaserede Løsninger, som i løbet af fire år skal give beslutningstagerne i Norden det nødvendige vidensgrundlag for at kunne øge satsningen på naturbaserede løsninger. Et vigtigt element i projektet er at bruge og lære af hinandens best practice.

Med dette projekt sikrer vi et vidensgrundlag, som kan bidrage til at myndigheder, virksomheder og civilsamfund i Norden kan opbygge solide, naturbaserede løsninger. Dette vil bidrage til at realisere visionen om Norden som den mest bæredygtige region i verden i 2030, siger Espen Barth Eide.

Arbejdet stopper naturligvis ikke her. Ministrene sender også en indstilling til det internationale naturpanel (IPBES), hvor de opfordrer naturpanelet til at indsamle og skabe adgang til den videnskabelige ekspertise om styrkelse af havøkosystemer. Det er vigtigt i forhold til binding og lagring af CO2, og de nordiske ministre ønsker at sætte fokus på bevarings- og genopbygningstiltag.

Vi skal gøre vores i Norden for at sikre, at verden fastholder tempoet i arbejdet med at reducere udledningen af klimagasser, og at vi får en stærk og effektiv international naturaftale, som fastsætter globale mål for naturen, siger Sveriges klima- og miljøminister, Romina Pourmokhtari.

 

Den sikkerhedspolitiske situation aktualiserer den grønne omstilling

Ruslands angreb på Ukraine har ikke blot ændret den sikkerhedspolitiske situation og det internationale samarbejde, men det har også øget de globale priser på energi og råvarer og gjort energipolitik til et brandvarmt sikkerhedspolitisk emne. Den nye sikkerhedspolitiske situation har styrket det nordiske samarbejde og gjort det endnu mere aktuelt på nye områder. Dette har ikke mindst medført en styrkelse af det nordiske klima- og miljøsamarbejde.

- Ruslands brutale angreb på Ukraine har på en ny måde gjort samarbejdet mellem de nordiske lande betydningsfuldt. Nu står vi endnu tættere sammen med vores nordiske venner både inden for energiforsyning og udenrigs- og sikkerhedspolitik. De nordiske lande har også en vigtig rolle som globale foregangslande i opbygningen af samfund, som er uafhængige af udenlandsk fossil energi, siger Finlands miljø- og klimaminister Maria Ohisalo.