Nordiska rådet: Digitala tv-kanaler ska kunna ses i hela Norden

02.11.17 | Nyhet
Johanna Karimäki
Photographer
Magnus Fröderberg/Norden.org
Alla nordiska medborgare ska ha tillgång till varandras digitala tv-kanaler. Därför har Nordiska rådet nu antagit ett förslag om att undersöka hur man kan avskaffa geografisk blockering mellan de nordiska länderna.

– Tv-program som ”Skam” har visat att unga i Norden mycket väl kan lära sig att förstå varandras språk. Geografisk blockering är inte bara en digital barriär, utan också ett hinder för ömsesidig nordisk språkförståelse och kulturutbyte, så därför bör den avskaffas, säger Johanna Karimäki, ledamot i Utskottet för kunskap och kultur.

Användningen av strömningstjänster växer kraftigt i Norden, så därför är det nödvändigt att avskaffa geografisk blockering mellan de nordiska länderna. Frågan diskuteras även i Europaparlamentet, men politikerna i Nordiska rådet vill visa vägen och säkerställa medborgarna tillgång till de nordiska grannländernas digitala innehåll.

Den multimediala serien ”Skam” visade att det inte räckte att tv bara visade tv-avsnitten, eftersom användarna ville ha tillgång till seriens hela digitala universum.

Nordiska rådet kommer givetvis att ta hänsyn innehavarnas rättigheter så att de får betalt för sina produktioner, men producenterna kommer också att kunna nå en ännu större målgrupp i hela Norden.

Förslaget antogs på Nordiska rådets session och sänds nu vidare till Nordiska ministerrådet för kultur.