Nordisk råd: Digital tv skal kunne ses i hele Norden

02.11.17 | Nyhet
Johanna Karimäki
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Alle nordiske borgere skal ha adgang til hverandres digitale tv-kanaler, så derfor har Nordisk råd nettopp vedtatt et forslag om å undersøke hvordan man kan avskaffe geoblocking mellom de nordiske landene.

– TV-programmer som SKAM har vist at unge i Norden saktens kan lære å forstå hverandres språk. Geoblocking er ikke bare en digital barriere, men også et hinder for gjensidig nordisk språkforståelse og kulturutveksling, så derfor må den avskaffes, sier Johanna Karimäki, medlem av Utvalget for kunnskap og kultur.

Bruken av strømmetjenester vokser markant i Norden, så derfor er det nødvendig å avskaffe geoblocking mellom de nordiske landene. Spørsmålet diskuteres også i Europaparlamentet, men politikerne i Nordisk råd vil gå foran og sikre borgerne tilgang til de nordiske nabolandenes digitale innhold.

Den multimediale serien SKAM viste at det ikke var tilstrekkelig at tv-stasjonene bare viser tv-avsnittene, for brukerne vil ha tilgang til hele seriens digitale univers.

Nordisk råd vil naturligvis tilgodese rettighetshaverne så de får betaling for sine produksjoner, men produsentene vil også få mulighet for å komme ut til en enda større målgruppe i hele Norden.

Forslaget ble vedtatt på Nordisk råds sesjon og sendes nå videre til Nordisk ministerråd for kultur.