Nytt avtal stärker nordisk film och tv

19.12.19 | Nyhet
Queen of Hearts Winners of the Nordic Council Film prize
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org

Queen of Hearts (Dronningen) won the 2019 Nordic Council Film Prize

De nordiska kulturministrarna fortsätter att satsa på nordisk film och tv och har tillsammans med de fem nordiska filminstituten och 16 tv-bolag ingått ett nytt femårsavtal med Nordisk Film & TV Fond. Avtalet som är det mest omfattande hittills gäller från januari 2020 och inkluderar tre nya partners.

Nordisk Film & TV Fond är en kulturministrarnas större prioriteringar och ska bidra till att stärka Norden i den globala konkurrensen genom att främja produktion och distribution av nordisk film och tv. De nordiska kulturministrarna är nöjda med det nya avtalet som också ska bidra till bättre kulturförståelse mellan medborgarna i de nordiska länderna.

- Populära tv-serier som ”Skam”, ”Bron” och ”Fångade” har fått nordborna att se mer av varandras program de senaste åren och nordiska produktioner kan vara en genväg till att upptäcka varandras språk och kulturer. Vi har fått ett nytt ambitiöst avtal på plats med rekordmånga samarbetspartners. Det ger goda förutsättningar att fasthålla en stark position internationellt och samtidigt fortsätta satsningar mot barn och unga, talanger och dokumentärfilm, säger kulturministrarnas ordförande Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands kultur- och utbildningsminister

Nya partners ger nya förutsättningar

Samtidigt som nordiska filmer och tv-produktioner gör succé både internationellt och i de nordiska länderna ändrar sig distributionen av innehåll i takt med nya marknader och förändrade tv-vanor. Det beror dels på den tekniska utvecklingen och dels på ändrade vanor att titta på tv och använda internet, framför allt bland unga.

- Vi har höga förväntningar på kommande års samarbete. Med nya partners som de pannordiska NENT Group och C More Entertainment tar fonden ett steg mot nordiska strömningstjänster, medan norska webbplattformen VGTV är en viktig aktör inom dokumentärfilm och telekommunikationsbolaget Siminn ytterligare stärker det isländska bidraget i Norden.  Som helhet är avtalet en kvittering på att Nordisk Film & TV Fond tillsammans med sina partners hjälper branschen skapa och sprida unika historier och prisvinnande produktioner samtidigt som fonden stöder det nordiska kultursamarbetet mer generellt. Vi är glada för fortsatt förtroende och stöd från de nordiska kulturministrarna, säger Liselott Forsman, CEO för Nordisk Film & TV Fond.

Stöd till spelfilmer, dokumentärer och tv-produktioner

Nordisk Film & TV Fond stödjer produktion och distribution av drygt 50 spelfilmer, dokumentärer och tv-produktioner varje år. De arrangerar även en mängd branschevents och fungerar som sekretariat för Nordiska rådets filmpris som delas ut varje år i slutet av oktober.

En tredjedel av fondens årliga budget på cirka 83 miljoner danska kronor kommer från Nordiska ministerrådet, en tredjedel från de fem nationella filminstitut och stiftelser och en tredjedel från de 16 deltagande nordiska public service-kanalerna och kommersiella programföretag.