Ny avtale styrker nordisk film og tv

19.12.19 | Nyhet
Queen of Hearts Winners of the Nordic Council Film prize
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

“Dronningen” vant Nordisk råds filmpris 2019

De nordiske kulturministrene fortsetter å satse på nordisk film og tv og har sammen med de fem nordiske filminstituttene og 16 tv-selskaper inngått en ny femårsavtale med Nordisk Film & TV Fond. Avtalen, som er den mest omfattende hittil, gjelder fra januar 2020 og omfatter tre nye partnere.

Nordisk Film & TV Fond er en av kulturministrenes større prioriteringer og skal bidra til å styrke Norden i den globale konkurransen ved å fremme produksjon og distribusjon av nordisk film og tv. De nordiske kulturministrene er fornøyde med den nye avtalen, som også skal bidra til bedre kulturforståelse mellom innbyggerne i de nordiske landene.

– Populære serier som “Skam”, “Broen” og “Innesperret” har fått nordboerne til å se mer av hverandres programmer de senere årene, og nordiske produksjoner kan være en snarvei til å oppdage hverandres språk og kulturer. Vi har fått en ny, ambisiøs avtale på plass med rekordmange samarbeidspartnere. Det gir gode forutsetninger for å fastholde en sterk posisjon internasjonalt og samtidig videreføre satsinger mot barn og unge, talenter og dokumentarfilm, sier kulturministrenes leder Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands kultur- og utdanningsminister.

Nye partnere gir nye forutsetninger

Samtidig som nordiske filmer og tv-produksjoner gjør suksess både internasjonalt og i de nordiske landene, endrer distribusjonen av innhold seg i takt med nye markeder og endrede tv-vaner. Det skyldes dels den tekniske utviklingen og dels endrede vaner med å se på TV og bruke Internett, framfor alt blant unge.

– Vi har høye forventninger til samarbeidet de neste årene. Med nye partnere som pannordiske NENT Group og C More Entertainment tar fondet et skritt mot nordiske strømmetjenester, mens den norske nettplattformen VGTV er en viktig aktør innenfor dokumentarfilm, og telekommunikasjonsselskapet Siminn ytterligere styrker det islandske bidraget i Norden.  Som helhet er avtalen en kvittering på at Nordisk Film & TV Fond sammen med sine partnere hjelper bransjen å skape og spre unike historier og prisvinnende produksjoner samtidig som fondet støtter det nordiske kultursamarbeidet mer generelt. Vi er glade for fortsatt tillit og støtte fra de nordiske kulturministrene, sier Liselott Forsmann, CEO for Nordisk Film & TV Fond.

Støtte til spillefilmer, dokumentarer og tv-produksjoner

Nordisk Film & TV Fond støtter produksjoner og distribusjon av drøyt 50 spillefilmer, dokumentarer og tv-produksjoner hvert år. De står også for en mengde bransjearrangementer og fungerer som sekretariat for Nordisk råds filmpris, som deles ut hvert år i slutten av oktober.

En tredjedel av fondets årlige budsjett på cirka 83 millioner danske kroner kommer fra Nordisk ministerråd og en tredjedel fra de 16 deltakende nordiske allmennkringakstingskanalene og kommersielle programforetak.