Rapport: Så många nordiska män är aktiva på nätforum som präglas av kvinnohat

25.11.20 | Nyhet
man som sitter med en laptop
Photographer
pxhere.com
Ny rapport visar att cirka 850 unga nordiska män är aktiva på kvinnofientliga nätforum. Rapporten tyder på att forumens nedsättande språk och kvinnosyn sprider sig till allmänna sociala plattformar.

I den nordiska rapporten ”The angry internet” har man analyserat fler än 100 000 kvinnohatiska inlägg och kommentarer på nätforum som 4chan, 8chan och Reddit. Rapporten från Center for Digital Pædagogik visar att det finns nätforum där unga nordiska män bildar brödraskap som hetsar till hat mot kvinnor och jämställdhet. Enligt rapporten finns det inga indikationer på att någon av de nordiska männen på nätforumen kommer att omsätta sitt hat i fysisk handling, vilket det finns exempel på i andra länder. 

 

Viktig kunskap om kvinnohat på nätet

– Rapporten ger ny och viktig kunskap om olika former av kvinnohat som finns på nätet. Den visar hur vissa unga män vänder sig mot samhället och delar värderingar och normer som står i direkt strid med jämställdhet och kvinnors rättigheter, som är helt grundläggande för våra samhällen, säger Peter Hummelgaard, Danmark sysselsättnings- och jämställdhetsminister.  

Incels och mansrättsaktivister

I rapporten beskrivs olika grupperingar. En sådan är de så kallade incels – män som lever i ofrivilligt celibat – som menar att kvinnor har berövat dem deras rätt till sex. En annan gruppering är de så kallade mansrättsaktivisterna som ser kvinnors rättigheter och feminism som ett direkt hot mot samhället och måste bekämpas.

Ensamma män

Flera av de nordiska männen på nätforumen citeras i rapporten. De menar till exempel att barn till ensamstående kvinnor blir kriminella: ”Att låta en ensamstående kvinna uppfostra barn är BARA dåligt för barnet, kvinnor är skitdåliga ledare”, lyder ett citat som fortsätter: ”Ett samhälle där män inte får kontrollera det svagare könet, en kvinna, blir skit.” Rapporten visar att de unga männen till en början söker sig till nätforumen för att de är sårbara och ensamma. Men för att få vara med i brödraskapet intar de kvinnofientliga attityder och värderingar eftersom sammanhållningen är viktigare.
 

Svårt att visa sig sårbara

– Under projektet träffade vi många unga män som har försökt att sätta ord på en våldsam vrede, men som har kommit att tala om sin sårbarhet. De har skapat sina egna motkulturer eftersom de har känt sig långt utanför de arenor som alla andra tycktes passa in i. De förenas av motståndet mot den gemenskap som de känner sig utanför, säger en av rapportens författare Christian Mogensen på Center for Digital Pædagogik.

 

– Män har ofta svårt att visa sig sårbara eftersom det ses som en svaghet. Därför har många av dem kanaliserat sårbarheten till en extrem fientlighet som kan bli ett hot mot jämställdhet, demokrati och särskilt männens eget välmående.

Ett demokratiproblem

Rapporten tyder på att det hatiska och nedlåtande språket kan sprida sig till allmänna sociala medier. 

– Det är ett demokratiproblem om hatet får kvinnor att dra sig tillbaka från offentliga diskussioner eller om de kvinnohatiska normerna börjar frodas i samhället. Mot bakgrund av den nya kunskapen från rapporten arrangerar vi nästa år en internationell konferens för yrkesverksamma. Syftet är att ta reda på hur vi bäst kan hantera utmaningen, så att alla, oavsett kön, fritt kan delta i den offentliga debatten, säger sysselsättnings- och jämställdhetsminister Peter Hummelgaard.

Internationell lansering

Rapporten ”The angry internet” och dess resultat presenteras på ett internationellt digitalt lanseringsevenemang med inlägg från rapportens författare och nordiska experter, EU:s jämställdhetskommissionär, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, FN:s kvinnokommissions biträdande chef samt Promondos vd och initiativtagare till den globala kampanjen ”Men Care”.

Undersökningen har genomförts av Center for Digital Pædagogik för Nordiska ministerrådet på uppdrag av det danska ordförandeskapet 2020.