Raportti: Naisviha kukoistaa nettifoorumeilla

25.11.20 | Uutinen
man som sitter med en laptop
Photographer
pxhere.com
Naisvihamielisissä verkkoyhteisöissä vaikuttaa uuden raportin mukaan noin 850 nuorta pohjoismaista miestä. Raportti viittaa siihen, että yhteisöjen halventavat puheet ja näkemykset naisista leviävät myös yleisille some-alustoille.

Pohjoismaista ”The Angry Internet” -raporttia varten analysoitiin yli 100 000 naisvihamielistä julkaisua ja kommenttia, jotka ovat peräisin muun muassa 4chan-, 8chan- ja Reddit-verkkoyhteisöistä. Tanskalaisen Centre for Digital Youth Caren laatima raportti osoittaa, että nuoret pohjoismaiset miehet muodostavat tietyissä verkkoyhteisöissä veljeskuntia, jotka lietsovat vihaa naisia ja tasa-arvoa kohtaan. Raportista ei löydy viitteitä siitä, että pohjoismaiset jäsenet olisivat yksin tai yhdessä valmiita kanavoimaan asenteensa fyysiseen toimintaan siten kuin muissa maissa on tapahtunut. 
 
 
 

Tärkeää tietoa naisiin kohdistuvasta verkkovihasta

– Raportti tarjoaa uutta ja tärkeää tietoa verkossa ilmenevän naisvihan muodoista. Se osoittaa, miten jotkut nuoret miehet asettuvat vastustamaan yhteiskuntaa ja jakavat arvoja ja normeja, jotka ovat suoraan ristiriidassa yhteiskuntiemme keskeisten tavoitteiden – tasa-arvon ja naisten oikeuksien – kanssa, sanoo Tanskan työllisyys- ja tasa-arvoministeri Peter Hummelgaard.  
 

Incelit ja miesasiamiehet

Raportissa kuvataan erilaisia ryhmittymiä. Niistä voidaan mainita INCEL (involuntary celibate) eli tahdonvastainen selibaatti. Incel-miehiä yhdistää näkemys, jonka mukaan naiset ovat vieneet heiltä oikeuden seksiin. Kyse voi olla myös niin sanotuista miesasiamiehistä (Mens Rights Activists, MRA), joiden mielestä naisten oikeudet ja feminismi ovat torjuttavia yhteiskunnallisia uhkia.
 

Yksinäisiä miehiä

Raportissa siteerataan monien pohjoismaisten ryhmäläisten näkemyksiä, joiden mukaan esimerkiksi yksinhuoltajaäitien lapsista tulee rikollisia: ”Kun yksinäisten naisten annetaan kasvattaa lapsia, se on lapselle VAIN huonoksi, naiset ovat paskoja johtajia”, toteaa eräskin kirjoittaja ja jatkaa: ”Myös yhteiskunnasta tulee paska, jos miehellä ei ole lupaa hallita heikompaa sukupuolta eli naista.” Raportissa todetaan, että nuoret miehet hakeutuvat yhteisöihin alun perin haavoittuvuuden ja yksinäisyyden takia. Päästäkseen veljeskunnan jäseneksi he omaksuvat naisvihamieliset näkemykset ja arvot, koska yhteishenki on asenteita tärkeämpi.
 
 

Herkkyyden osoittaminen vaikeaa

– Kohtasimme hankkeen aikana monia nuoria miehiä, jotka ovat koettaneet sanoittaa valtavaa vihaa ja päätyneet puhumaan haavoittuvuudestaan. He ovat luoneet omia vastakulttuureja koettuaan itsensä täysin ulkopuolisiksi elämänalueilla, joilla kaikki muut tuntuvat löytävän paikkansa. Heitä yhdistää halu vastustaa hylkiväksi kokemaansa yhteisöä, sanoo yksi tutkimuksen tekijöistä, Centre for Digital Youth Caren Christian Mogensen.

 

– Miesten on usein vaikea osoittaa haavoittuvuutta, koska sitä pidetään heikkoutena. Niinpä monet kanavoivat herkkyyden äärimmäiseen vihamielisyyteen, joka saattaa uhata tasa-arvoa, demokratiaa ja varsinkin miesten omaa hyvinvointia.
 

Demokratiaongelma

Raportista selviää, että vihamielinen ja halventava puhetapa saattaa levitä sosiaalisen median arkikieleen. 
 
– Jos viha saa naiset vetäytymään julkisista keskusteluista tai jos naisvihamieliset normit alkavat kukoistaa yhteiskunnassa, se on demokratiaongelma. Raportin tuoman uuden tiedon pohjalta järjestetään ensi vuonna kansainvälinen ammattilaiskonferenssi, jossa etsitään parhaita keinoja haasteen selättämiseen. Kaikkien tulee voida sukupuolesta riippumatta osallistua vapaasti julkiseen keskusteluun, työllisyys- ja tasa-arvoministeri Peter Hummelgaard sanoo.
 

Kansainvälinen julkistustilaisuus

”The Angry Internet” -raporttia ja sen tuloksia esitellään verkossa pidettävässä kansainvälisessä julkistustilaisuudessa. Mukana on puheenvuoroja raportin kirjoittajilta ja pohjoismaisilta asiantuntijoilta, EU:n tasa-arvokomissaarilta, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulta, YK:n tasa-arvojärjestön varajohtajalta sekä Promondon toimitusjohtajalta ja kansainvälisen ”MenCare”-kampanjan perustajalta.
  
Tutkimuksen on tehnyt Centre for Digital Youth Care Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa Tanskan toimeksiannosta.