Toppmöte på sessionen: Nordens framtida roll

13.10.22 | Nyhet
Session 2022
Fotograf
Istock
Hur ska Norden agera i en värld präglad av säkerhetsutmaningar, press på demokratiska värderingar och en akut energi- och klimatkris? Det står i fokus på toppmötet mellan Nordiska rådets medlemmar och de nordiska statsministrarna under Nordiska rådets 74:e session i Helsingfors.

Norden i framtiden är temat på toppmötet som hålls under Nordiska rådets 74:e session den 1 november i Helsingfors. Diskussionen kommer bland annat att handla om Nordens roll i den globala värld vi är en del av. Fokus ligger på det säkerhetsläge som uppstått till följd av Rysslands aggression i Ukraina. Det blir också fokus på klimatet och den energikris som redan nu är kännbar i nordiska hem och företag. När det gäller det interna samarbetet i Norden kommer diskussionerna att handla om försörjningstrygghet, gränsutmaningar och välfärdsmodellens framtid, en modell som sattes under enorm press av covid-19. Toppmötet är en del av det framtidskonvent som Finlands presidentskap i Nordiska rådet beslutat om för 2022.

Nordborna har talat

För Erkki Tuomioja, Nordiska rådets president, och Lulu Ranne, Nordiska rådets vicepresident, har ambitionen varit att involvera nordborna i ansträngningarna att hitta de bästa lösningarna för ett framtida Norden.

– Jag hoppas att Finlands presidentskap kan göra samarbetet mer konkret och effektivt och föra det närmare invånarna. I Norden måste vi också arbeta tillsammans för att stärka vår ekonomiska motståndskraft. Utan en hållbar ekonomi kan vi inte ta hand om nordbornas trygghet och välfärd, konstaterade vicepresident Lulu Ranne i början av året.

Som ett led i att komma närmare invånarna har Nordiska rådet på sommarens samtliga demokratifestivaler bjudit in invånare och sakkunniga experter för att fira Nordiska rådets 70-årsjubileum och diskutera vad Norden bör fokusera på i framtiden. Överst bland temana fanns bland annat klimat, gränsutmaningar och säkerhet. 

Jag hoppas att Finlands presidentskap kan göra samarbetet mer konkret och effektivt och föra det närmare invånarna. I Norden måste vi också arbeta tillsammans för att stärka vår ekonomiska motståndskraft. Utan en hållbar ekonomi kan vi inte ta hand om nordbornas trygghet och välfärd.

Lulu Ranne, Nordiska rådets vicepresident

Kriget i Ukraina och den akuta säkerhetskrisen

Nu ska behållningen av demokratifestivalernas debatter tas upp på sessionen, där Nordiska rådet och de nordiska statsministrarna ska diskutera möjligheterna inom samarbetet. Det finns flera viktiga teman på toppmötet, men det kommer att domineras av kriget i Ukraina och den akuta säkerhetskris det har skapat för ukrainarna själva, för resten av Europa – och för världen. Nordiska rådet kommer därför att tillsammans med statsministrarna diskutera Nordens roll i Europa, förväntningarna på ett utvidgat Nato och ett svar på en allt större press på demokratiska värderingar.