Nordisk ministerråd for kultur (MR-K)

Kulturministrene i de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland har det overordnede ansvaret for det nordiske kultursamarbeidet i Nordisk ministerråd. Det overordnede målet er blant annet å fremme mangfoldet av kulturuttrykk og formidle kunstnere og deres arbeid

Informasjon

Postadresse

Nordisk Ministerråd
Ved Stranden 18
DK-1061 København K

Kontakt
Telefon
+45 33 96 02 00
Kontakt

Innhold