Greenlandic Greenhouse - Grönland

Greenlandic Greenhouse
Photographer
norden.org
Hållbara grönsaker i ett växthus i Nuuk ger tillgång till lokala livsmedel.

Greenlandic Greenhouse är nominerat till Nordiska rådets miljöpris 2021.

Världens näststörsta sammanhängande ismassa täcker cirka 80 % av Grönlands areal, och klimatet och markförhållandena på Grönland gör det svårt att odla grönsaker. Därför importeras det årligen cirka 3 600 ton grönsaker till hela Grönland med ett invånarantal på cirka 56 000 personer. Den grönländska geografin betyder dessutom att många städer och byar bara kan nås med flyg. Till Qaanaaq på norra Grönland kommer det exempelvis fartyg endast två gånger om året. Flygtransport medför högre pris på livsmedlen och ett högre CO2-avtryck. Transporttiden betyder därtill att livsmedlen inte längre är helt färska när de når konsumenterna.

Det finns därför en stor potential i ökad hållbar självförsörjning på Grönland, vilket Greenlandic Greenhouse är ett gott exempel på. Greenlandic Greenhouse odlar hållbara, pesticidfria livsmedel, som är billigare än de existerande alternativen som fraktas långt med skepp och flyg. Företaget odlar grönt till både företag och privata konsumenter. Växthusets el kommer från hållbar energi i form av det lokala vattenkraftverket, därifrån företaget även får överskottsvärme till uppvärmning av produktionslokalerna. Därtill återanvänds över 90 % av vattnet som används i produktionen.

Eftersom Greenlandic Greenhouse på ett miljö- och klimatvänligt sätt producerar lokala livsmedel, och därmed stöttar ett mer hållbart livsmedelssystem på Grönland, nomineras företaget till Nordiska rådets miljöpris 2021.

Om årets tema: Hållbara livsmedelssystem

När livsmedelsproduktionen är hållbar, produceras livsmedlen i så stor utsträckning som möjligt lokalt och med miljömässigt hållbara metoder. Inom jordbruk läggs det primärt vikt vid att cirkulera växtnäringen och vid miljövänliga jordbruksmetoder, som tar hänsyn till utsläpp av växthusgaser och koldioxidbindning, biologisk mångfald och god förvaltning av vattenresurser. Djurhållning och fiskavel tar miljöansvar och följer värden av en hög djurskyddsetisk standard. Naturresurser som används till mat, till exempel vilt, vild fisk och andra naturprodukter, utnyttjas klokt.

När råvaror förädlas till livsmedelsprodukter, bevaras deras näringsinnehåll så gott som möjligt. Det förekommer inget resursspill inom livsmedelsindustrin, produkter förpackas på ett energieffektivt sätt, och distributionens miljöavtryck minimeras. Företag och butiker erbjuder kunderna hållbara alternativ och minimerar dessutom matspill genom egna åtgärder. Konsumenternas mat baseras på miljömässigt hållbara alternativ, till exempel vegetarisk mat anpassad efter årstiden. Vi äter så många kalorier som vi behöver, ingen mat går till spillo, och organiskt avfall återvinns.