Gunnar D Hansson

Gunnar D Hansson
Fotograf
Jäger Arén
Gunnar D Hansson: Tapeshavet. Dikter, Albert Bonniers förlag, 2017.

Gunnar D Hansson är poet, essäist och litteraturvetare. Han är docent i litteraturvetenskap och har varit professor i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet. Han är även översättare av fornengelsk och fornisländsk poesi. Sedan debuten 1979 har han skrivit ett antal essäsamlingar och tolv diktsamlingar. Hans avhandling i litteraturvetenskap handlade om författaren Lars Ahlin. Han har erhållit flera prestigefyllda litterära priser såväl för sin poesi som för sin essäkonst.

Gunnar D Hanssons lyriska författarskap är genreöverskridande. I diktsamlingarna rör han sig till synes fritt och med stor litterär och filosofisk lärdom, med humor, värme och ett stort mått av mänsklig erfarenhet mellan det djupt personliga och det allmänmänskliga. De saknar motstycke i svensk poesi, både vad gäller originalitet och litterär kvalitet.

Diktsamlingarna bottnar både i samtiden och historien, det fornnordiska och ännu äldre. Han växte upp i bohuslänska Smögen på svenska västkusten. I flera verk, som Olunn (1989), Lunnebok (1991) och Idegransöarna (1994) har han ägnat sig åt naturen och djurlivet i och nära havet. Dikterna i dessa och andra böcker är både essäistiska och djupt lyriska, fyllda av lärdom och livsinsikter. Han har en stark förmåga att på en och samma gång berätta om det som är diktens yttre ämne, och att nästintill alkemiskt förvandla detta till något annat, av mera existentiell karaktär.

Tapeshavet är namnet på en mycket gammal strandlinje som efter senaste istiden bildades på svenska västkusten. Under stenåldern bredde havet ut sig helt annorlunda jämfört med hur det var tidigare, mängder av fynd efter människor och havslevande djur bekräftar detta.

Gunnar D Hanssons bok Tapeshavet är en flerdimensionell resa genom tid, rum och tanke. Han utforskar Tapeshavets trakter, deras historia och natur, resterna efter försvunna kulturer, fisket, stenhuggerierna. Inför läsarens ögon breder boken ut ett eget, egensinnigt och fascinerande landskap, och växer till en djupt personlig geografisk och topografisk beskrivning. Den är livsberättelse, lokalhistoria, litterär essä, poetik och inblick i diktens tillblivelse, självbiografi och kulturhistoria. Gunnar D Hansson röjer en beläsenhet, berättarglädje av stora mått.

Och i allt detta ryms också vi och vår tid, vi ser att allt finns i allt.