Gunnar D Hansson

Gunnar D Hansson
Fotograf
Jäger Arén
Gunnar D Hansson: Tapeshavet. Dikt, Albert Bonniers Förlag, 2017.

Gunnar D Hansson er poet, essayist og litteraturviter. Han er dosent i litteraturvitenskap og har vært professor i skapende skriving ved Göteborgs universitet. Han er også oversetter av gammelengelsk og gammelislandsk poesi. Siden debuten i 1979 har han skrevet en rekke essaysamlinger og tolv diktsamlinger. Hans avhandling i litteraturvitenskap handlet om forfatteren Lars Ahlin. Han har mottatt flere prestisjefylte litterære priser for så vel sin poesi som for sin essaykunst.

Gunnar D Hanssons lyriske forfatterskap er sjangeroverskridende. I diktsamlingene beveger han seg tilsynelatende fritt og med stor litterær og filosofisk lærdom, med humor, varme og en stor porsjon menneskelig erfaring mellom det dypt personlige og det allmennmenneskelige. De er uten sidestykke i svensk poesi, både når det gjelder originalitet og litterær kvalitet.

Diktsamlingene har grunnlag både i samtiden og historien, det gammelnordiske og enda eldre. Han vokste opp i Smögen i Bohuslän på den svenske vestkysten. I flere verk, som Olunn (1989), Lunnebok (1991) og Idegransöarna (1994) har han viet seg til naturen og dyrelivet i og nær havet. Diktene i disse og andre bøker er både essayistiske og dypt lyriske, fylt av lærdom og livsinnsikter. Han har en sterk evne til å på en og samme gang fortelle om det som er diktets ytre tema, og å nærmest alkymistisk forvandle dette til noe annet, av mer eksistensiell karakter.

Tapeshavet er navnet på en veldig gammal strandlinje som ble dannet på den svenske vestkysten etter siste istid. I steinalderen hadde havet en helt annen utbredelse enn tidligere. Mengder av funn etter mennesker og havdyr bekrefter dette.

Gunnar D Hanssons bok Tapeshavet (ikke utgitt på norsk) er en flerdimensjonal reise gjennom tid, rom og tanke. Han utforsker Tapeshavets trakter og deres historie og natur, restene etter forsvunne kulturer, fisket, steinhoggeriene. Foran leserens øyne brer boka ut et eget, egensindig og fascinerende landskap, og vokser til en dypt personlig geografisk og topografisk beskrivelse. Den er livsfortelling, lokalhistorie, litterært essay, poetikk og innblikk i diktets tilblivelse, selvbiografi og kulturhistorie. Gunnar D Hansson røper en belesthet og en fortellerglede av store dimensjoner.

Og i alt dette rommes også vi og vår tid, vi ser at alt finnes i alt.