Hanne Højgaard Viemose

Hanne Højgaard Viemose
Photographer
Hanne Højgaard Viemose
Hanne Højgaard Viemose: HHV, FRSHWN. Dødsknaldet i Amazonas. Roman, Gyldendal, 2019. Nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2020.

Motivering:

HHV, FRSHWN med den färgstarka undertiteln Dødsknaldet i Amazonas är höjdpunkt i Højgaard Viemoses romanserie om Hannah/Hanne/Anne/Anita, som också omfattar Hannah (2011) och Mado (2015).

HHV, FRSHWN är en rå roman med en lika befriande språklig vildhet och jäklaranamma som de tidigare böckerna, som förövrigt kan läsas oberoende av varandra. Romanen löper mellan olika spår, precis som huvudpersonen med sina många namn löper från identitet till identitet.

De enskilda spåren i romanen kretsar kring huvudpersonens gränslöshet i ett liv i marginalen. Parallellt med vardagen som mor till två pojkar i Köpenhamn och med besök på psykiatriska akutmottagningen medan barnen är i förskolan, ser huvudpersonen tillbaka på den unga antropologistuderande Anitas våldsamma resa genom Amazonas. Historien berättas i brottstycken och antyder ett övergrepp, men kopplas också till självöverskridelse och begär. I prologen framgår att det egentligen var den historien som romanen skulle handla om, men den blir ”fedtet ind i et væld af andre historier og omstændigheder, herunder mit liv som forfatteren”.

En av dessa historier är en tillbakablick på tuffa tonår i Frederikshavn med supande och en form av prostitution, utan att det fungerar som en nyckel till huvudpersonens gränslöshet. Romanens höga och hetsiga tempo spränger ramarna för förklaring och visar snarare på några mönster för huvudpersonen, där gränserna konstant överskrids. Inte bara av en stalker och hennes psykotiska ex-man, som hon vid ett tillfälle måste fly ifrån, utan också av hennes psykolog och en gift författare som hon har affärer med. Det originella i romanens fragmenterade form är att de olika spåren fungerar som en polyfoni snarare än en förklaring. Exempelvis hör vi en rad dialoger med de två sönerna, som liksom i ett grekiskt drama fungerar som ett slags kör, kommenterande handlingen. Romanen fångar på utsökt vis barns på en gång roliga, dramatiska och filosofiska ton.

De enskilda spåren styr romanens undersökning av huvudpersonens kaotiska liv kalejdoskopiskt om varandra och gör hennes desperata sökande mer komplext och utan drag av försoning. Hon har svårt att sätta gränser, samtidigt som hon inte heller har lust att hålla sig inom de gränser eller förväntningar det finns på en kvinna. Med sitt "vidöppna själv" har hon svårt med att finna sig tillrätta i livet och längtar efter att komma ut ur sig själv och bli helt omsluten av en annan. Därmed vänder hon inte sin sårbarhet och frustration inåt, utan utåt, genom vandringar i den vilda isländska naturen, och genom sexualiteten, som knyts till det gränsöverskridande på gott och ont. I den framställningen sker det en frigörelse av kvinnan och kvinnans begär. Just i vildheten och den aggressiva sexualiteten tecknas ett banbrytande porträtt av kvinnan och den kvinnliga författaren – som samtidigt kan vara en kärleksfull mor. I det perspektivet skriver Højgaard Viemose mer radikalt om det kvinnliga begäret än vi har sett tidigare i dansk litteratur.

Titeln pekar på författarens namn och barndomsstad, men raden av namn och den konstanta mångtydigheten punkterar läsarens eventuella föreställningar om ett ’ett-till-ett-förhållande’ mellan författare och berättare. Med hög puls och stark drive lämnar romanen sin läsare omskakad, hög, skrattande och frågande på samma gång. HHV, FRSHWN är en ny vind i dansk litteratur och innebär både i form och innehåll ett nytt och epokbildande sätt att framställa kvinnan på.

Hanne Højgaard Viemose (f. 1977) har studerat antropologi och gått på Forfatterskolen i Köpenhamn. I dag bor hon på Island. Hon har fått Montanapriset for HHV, FRSHWN och därtill flera priser för sina tidigare böcker.