Inga Ravna Eira

Inga Ravna Eira

Inga Ravna Eira

Fotograf
Michal Aase, Davvi Girji
Inga Ravna Eira: Gáhttára Iđit. Dikter. Davvi Girji, 2019.
Nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2021.

Boken Gáhttára Iđit / Vokterens Morgen / The Guardian’s Dawn (översatt till norska och engelska i samma upplaga) är både en ordkonstnärlig och virtuell gåva. Bokens läsning kan ge en oväntad, upphöjd dimension genom att texternas rytm, upprepningar och skildringar, tillsammans med fotografierna upplevs som en sammansmulten enhet.

Jeg ser restene

av offergaver

og undres

hvem etterlot dem

og når

(s. 34)

Boken är en spegelbild av de många lager av dubbelkommunikation som är egenarten just i samisk poesi och jojkstroferna. Denna bok utmanar läsaren till att lyssna till och känna vad det är för slags hjärtslag som det samiska livet representerar från en svunnen tid; i vallning av renhjorden, naturens skafferi och naturmänniskans överlevnadsanda.

Boken öppnar andliga dörrar, inte de dörrar som blotta ögat kan se, utan de dörrar som släpper dina känslor fria. När inte ens urmänniskan längre minns eller har kunskap, det är då dikternas röster vädjar till att ha tilltro till krafterna som finns i andligheten.

Dikternas allitterationer och assonanser lockar läsaren till att stämma in i jojkstroferna och renherdarnas högljudda rop till sin vallhund. Dikternas röster låter läsaren bli bekant med gamla samiska traditionsord på ett naturligt sätt.

I de dikterna som rappar kan man närmast höra tarmarna rumla i sin enkla ljudsymfoni, men likaväl så avancerat i en nutid som verkligen kräver överlevnadsstyrka. Dikterna kan också uppleves som tackböner för den mat naturen och renen ger. 

I enskilda sekvenser överväldigas man av dikternas musikalitet, för det musikaliska uttrycket kan emellanåt närmast överrösta själva budskapet i detta mästerverk författat av Inga Ravna Eira. Det är uttryckligen känslan av ljudmålande visualitet som präglar närheten mellan läsare och diktverk, det så kallade onomatopoetikon.

Dikterna följer spåret av samernas kulturarv och värden från de tidigaste tiderna till nutid. Av bokens innehåll förstår man hur samernas livsvillkor har ändrat sig och till vilket pris. Tidigare tålde samerna utskällning och att bli påtrampade utan att ta till protester. I nyare tid har samerna rest sig samlade för att motsätta sig övergrepp och kräva rättvisa.  

Jeg skaper

og former jo

Jeg forteller jo

og joiker

Jeg får det jo til

og mestrer det

Jeg kan det jo

Ja jeg kan det jo

ja kan det 

(s. 43)