Isabella Nilsson

Isabella Nilsson

Isabella Nilsson

Photographer
Isabella Nilsson
Isabella Nilsson: En bok för Ingen, Essäer, Ellerströms, 2022.
Nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2023.

En dag när Isabella Nilsson lyssnar på radion hör hon en berömd skådespelare mässa:

”Det är ingen dröm! Jag fruktar att det inte ens är vansinne! Ty alltför mycket har redan ...”.

Och där, mitt i den meningen, går strömmen. Samtidigt börjar åskan mullra där ute. Då strömmen återvänder är skådespelarens ord borta. Det som nu hörs är en kvinna som pratar om hjortronsylt.

 

Precis så är det att läsa Isabella Nilsson. Hennes En bok för ingen (2022) är en bok som bjuder in och bjuder upp, och även när det händer att man blir avbruten, och något till och med kanske dör, så föds nya tankar. Vi befinner oss i alla väderlekar och i alla väderstreck, det blir ett underbart tvärdrag.

 

Isabella Nilsson utgår från Friedrich Nietzsches aforismsamling Den glada vetenskapen (1882) och skapar utifrån Nietzsche och sig själv både avkoppling och påkoppling. Man känner sig klok när man läser, samtidigt som man ifrågasätter sig själv och det man tidigare trodde sig veta. Hon går i närkamp med essäns många prövningar, och är sannerligen inte rädd för att testa dess gränser.

 

Vad innebär det? Jo, att Isabella Nilsson förhåller sig fritt till förlagan – endast rubrikerna är övertagna, och förstås den djärva attityden. Allt kan således bli föremål för skarp analys, författad med lätt hand. Nilssons språkliga gehör är slående, och ordens alla möjligheter att betyda något nytt tas tillvara. Hon skriver om kristendomen, egoismen, barndomskamrater, samvetet, logikens härkomst, begäret efter lidandet, svältproblematik och aptitretare – och överraskar med att alltid omfamna även de ämnen som försöker slinka undan

Isabella Nilsson, född 1989 i Skövde, debuterade 2011 med ungdomsromanen Verklighetsprojektet. Nonsensprinsessans dagbok (2018) nominerades 2019 till Nordiska rådets litteraturpris. I denna sin senaste bok, som är både rolig och orolig, tar Nilsson med oss på nya upptäcktsfärder, exempelvis när hon berättar att hon stigit av tåget i Paris tre gånger, men aldrig har lyckats anlända till något annat än det som hon har läst om staden. Hon skriver och (be)visar elegant att det är mer intressant att dividera med sig själv än att multiplicera med sig själv. Med En bok för ingen utmärker sig Isabella Nilsson som en av Sveriges yngre begåvningar på författarhimlen. Hon har åstadkommit ett skarpmejslat verk vars varenda mening är som vägt på en guldvåg.