Jacob Anderskov

Jacob Anderskov
Fotograf
Mike Højgaard
Nominerad för verket "Resonance"

Jacob Anderskov har som kompositör, pianist och orkesterledare beskrivits som “belonging to the most extraordinary artists of contemporary music” (Jazz Podium, Tyskland, maj 2010), och har mottagit otaliga priser, senast “Årets Jazzkomponist 2013” vid Danish Music Awards Jazz.

Den evigt sökande kompositören och pianisten har med verket Resonance från 2016 (bestående av 8 kompositioner med instrumenteringen 3 stråkar, slagverk och piano) önskat att underlätta ett äkta möte mellan olika estetiker och musikkulturers praktiker och sensibiliteter, där alla deltagande musiker är fria att uttrycka sig utifrån sin egen estetik i situationen som mötet skapar samt är trogna sitt eget grepp i både klang och frasering. Resultatet är att stråkarnas textur och timbre blir en integrerad del av musiken. Man kan säga att stråkarnas “stramare” genomkomponerade avsnitt står i spänningsfylld kontrast till pianots och slagverkens öppna improvisationer, och det finns en lyckad blandning av modernitet i uttrycket och poesi i greppet.

Under inspelningen av verket dog en av Jacob Anderskovs största inspiratörer, kompositören och musikern Ornette Coleman. Därför är den första kompositionen en tolkning av What reason could I give skriven av Coleman.

Den klarhet som framstår i verket och den lyckade leken med estetik i både kompositionen och framförandet gör Jacob Anderskov till en av de senaste årens renaste och konstnärligt modernaste skaparna inom sitt fält