Máret Ánne Sara

Máret Ánne Sara
Máret Ánne Sara: Ilmmiid gaskkas. DAT 2013

Ilmmiid gaskkas (“Mellan världarna”) är en fantasiroman om två syskon som försvinner från människovärlden. Den nya tiden får styrka från äldre tider och flätas samman med den. Läsaren får följa syskonparets kamp i en annan värld. Föräldrarnas letande efter barnen är resultatlöst och alla tror att det handlar om en kriminell handling. Barnen möter väsen från samisk mytologi och traditionellt historieberättande, väsen som de måste bekämpa med metoder som de har lärt sig sedan barnsben. Medan deras släktingar för en kamp mot miljöförorening som hotar deras livsvillkor, för barnen en kamp mot väsen i en parallellvärld. De underjordiska, huldrorna, de "utburna", schamanens hjälpredor och den klokaste kvinnan ser och känner miljöföroreningen starkast. Vad ska de leva av när vattnet torkar in, gräs inte längre gror och alla molnen skiftar färg? Detta måste barnen ta med sig till sin värld om de någonsin kommer hem igen. Kommer människorna där hemma att känna igen dem? Boken behandlar ett tema som även omfattar det samiska livet och föroreningens obarmhärtiga slag. Livet för renarna är till exempel inte det samma som för många hundra år seden, men inte heller samiska ungdomar har samma liv som deras förfäder.