Máret Ánne Sara

Máret Ánne Sara
Máret Ánne Sara: Ilmmiid gaskkas (Mellom verdener). DAT 2013

“Mellom verdener” er en fantasi roman om to søsken som forsvinner fra menneskenes verden. Ny tid finner styrke fra eldre tider og flettes sammen. Leseren får følge søskenparets kamp i en annen verden. Foreldrenes søken etter barna gir ikke resultater, og alle tror at det dreier seg om en kriminell handling. Barna møter vesener fra samisk mytologi og tradisjonell historiefortelling, vesener de må bekjempe med nøkler de har lært fra barnsben av. Mens deres egne kjemper en kamp mot miljøforurensning som truer deres livsgrunnlag, kjemper barna en kamp mot vesenene i en paralellverden. De underjordiske, huldrene, utborene, sjamanens hjelpere og den klokeste konen ser og føler miljøforurensingen sterkest.  Hva skal de leve av når vann tørker inn, gress ikke gror mer og alle skyene skifter farge? Dette må barna ta med seg til sin verden om de noensinne når hjem igjen? Vil menneskene hjemme kjenne de igjen?  Boken omhandler et tema som også omfatter det samiske livet, forurensingens nådeløse støt. Livet som reinsdyr for eksempel er ikke det samme som for mange hundre år siden, men heller ikke samisk ungdom har det samme livet som sine forfedre.