Matkovin - Färöarna

Matkovin
Photographer
norden.org
Digital plattform som förstärker den lokala livsmedelsproduktionen på Färöarna.

Matkovin är nominerad till Nordiska rådets miljöpris 2021.

En av de stora utmaningarna i Färöarnas livsmedelssystem är den förhållandevis stora importen av livsmedel till Färöarna från länder som i många fall ligger så långt borta, att avstånden knappast kunde vara längre. Detta trots att Färöarna är ett stort skafferi och praktiskt taget lever på att exportera mat till resten av världen.

I ett försök att sätta fokus på den lokala produktionen av livsmedel, och därmed förkorta avstånden mellan den färöiska konsumenten och den färöiska producenten, har Sunniva Gudmundsdóttir Mortensen lanserat sajten Matkovin. Den är ett skyltfönster för nya och traditionella färöiska kvalitetsprodukter. Här möter den färöiska konsumenten den färöiska bonden, fiskaren och jägaren. Recept delas, kontakt och tillit mellan producent och konsument skapas och matvaror beställs. Och här introduceras och återintroduceras den färöiska konsumenten till den gamla dygden att utnyttja allt ätbart för att undgå matspill. Från lufttorkad gås till fårtestiklar med aioli.

Eftersom Matkovin skapar kortare väg mellan livsmedel och de som äter dem nomineras projektet till Nordiska rådets miljöpris 2021.

Om årets tema: Hållbara livsmedelssystem

När livsmedelsproduktionen är hållbar, produceras livsmedlen i så stor utsträckning som möjligt lokalt och med miljömässigt hållbara metoder. Inom jordbruk läggs det primärt vikt vid att cirkulera växtnäringen och vid miljövänliga jordbruksmetoder, som tar hänsyn till utsläpp av växthusgaser och koldioxidbindning, biologisk mångfald och god förvaltning av vattenresurser. Djurhållning och fiskavel tar miljöansvar och följer värden av en hög djurskyddsetisk standard. Naturresurser som används till mat, till exempel vilt, vild fisk och andra naturprodukter, utnyttjas klokt.

När råvaror förädlas till livsmedelsprodukter, bevaras deras näringsinnehåll så gott som möjligt. Det förekommer inget resursspill inom livsmedelsindustrin, produkter förpackas på ett energieffektivt sätt, och distributionens miljöavtryck minimeras. Företag och butiker erbjuder kunderna hållbara alternativ och minimerar dessutom matspill genom egna åtgärder. Konsumenternas mat baseras på miljömässigt hållbara alternativ, till exempel vegetarisk mat anpassad efter årstiden. Vi äter så många kalorier som vi behöver, ingen mat går till spillo, och organiskt avfall återvinns.