Sammanslutningen av de ekologiska lantbruksorganisationerna i Norden – Sverige

Ekologiska Lantbrukarna Sverige
Photographer
Lisa Schneider
Ekologiskt lantbruk ökar den biologiska mångfalden

Sammanslutningen av de ekologiska lantbruksorganisationerna har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2020.

De ekologiska lantbruksorganisationerna i Norden arbetar aktivt med det överordnade målet att skapa en långsiktig och hållbar livsmedelsförsörjning. En central del av detta arbete är att skydda och främja den biologiska mångfalden i och omkring våra lantbrukslandskap, då biodiversitet i anslutning till lantbruk i dag är starkt hotat i de nordiska länderna. Forskning visar att ett ekologiskt lantbruk i genomsnitt ger lite över 30 procent fler arter av växter, insekter och djur jämfört med ett industrialiserat lantbruk. Ekologiskt lantbruk är därför ett arbetsredskap som minskar förlusten av biodiversitet i stor skala.

De ekologiska odlarnas arbete har krävt uthållighet och företagaranda. För att omsätta sina hållbarhetsmål i praktiken har de organiserat sig, utvecklat föreskrifter och oberoende kontrollorgan för att kunna erbjuda certifierade ekologiska livsmedel. Deras arbete har ibland provocerat, men med en växande marknadsandel är det samtidigt tydligt att deras arbete får allt starkare medvind. Den ökande mängden ekologisk mat som produceras i de nordiska lantbruken betyder nämligen en ökad biologisk mångfald.

Sammanslutningen av de ekologiska lantbruksorganisationer i Norden består av följande föreningar: Økologisk Landsforening (DK), Ekologiska odlarna på Åland, Økologisk Norge, Ekologiska Lantbrukarna i Sverige och Luomuliitto – Förbundet för ekologisk odling (FI).

Ekologiska bönder skyddar inte bara den biologiska mångfalden – vi skapar den

Sofia Sollén-Norrlin, Verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna (SE)