Sammenslutningen af de økologiske landbrugsorganisationer i Norden - Sverige

Ekologiska Lantbrukarna Sverige
Fotograf
Lisa Schneider
Økologisk landbrug øger den biologiske mangfoldighed

Sammenslutningen af de økologiske landbrugsorganisationer er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2020.

Sammenslutningen af de økologiske landbrugsorganisationer i Norden arbejder aktivt med det overordnede mål at skabe en langsigtet og bæredygtig fødevareforsyning. En central del af dette arbejde er at beskytte og fremme biodiversitet i og omkring vores landbrugslandskaber, da biodiversitet knyttet til landbrug i dag er stærkt truet i de nordiske lande. Forskning viser at et økologisk landbrug i gennemsnit giver lidt over 30% flere arter af planter, insekter og dyr sammenlignet med et industrialiseret landbrug. Økologisk landbrug et derfor et arbejdsredskab, der reducerer tabet af biodiversitet i stor skala.

De økologiske landmænds arbejde har krævet udholdenhed og iværksætterånd. For at gøre deres bæredygtighedsmål til virkelighed har de organiseret sig, udviklet forskrifter og uafhængige kontrolorganer for at kunne tilbyde certificerede økologiske fødevarer. Deres arbejde har til tider provokeret, men med en voksende markedsandel er det samtidig tydeligt, at deres arbejde får større og større medvind. Den øgede mængde økologisk mad, der produceres i de nordiske landbrug betyder nemlig en øget biodiversitet.

Sammenslutningen af de økologiske landbrugsorganisationer i Norden består af følgende foreninger: Økologisk Landsforening (DK), Ekologiska odlarna på Åland, Økologisk Norge, Ekologiska Lantbrukarna i Sverige og Luomuliitto - Förbundet för ekologisk odling (FI).

Økologiske landmænd beskytter ikke kun biodiversiteten - vi skaber den

Sofia Sollén-Norrlin, Verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna (SE)