Ny rapport: Nordisk tv över gränserna

27.05.19 | Nyhet
Tv-serien SKAM

Tv-serien SKAM, produceret af NRK, er en af de populære tv-serier, som har fået nordboerne til at se flere af hinandens programmer i de seneste år

Photographer
Polfoto / NRK / Ritzau Scanpix

Tv-serien ”Skam”, producerad av NRK, är en av de populära tv-serierna som har fått nordborna att se mer av varandras program de senaste åren.

”Skam” och ”Bron” är bara några av de populära tv-serierna som har fått nordborna att se mer av varandras program de senaste åren. En ny rapport ger en aktuell bild av möjligheterna att öka tillgången till de nordiska public service-bolagens digitala innehåll.

Rapporten ”Nordisk tv över gränserna”, beställd av Nordiska ministerrådet för kultur, undersöker särskilt möjligheterna att minska geoblockeringar – det vill säga det faktum att ett tv-program endast kan ses av tittare i ett visst land, medan programmet är blockerat för tittare i andra länder. Den nya rapporten undersöker även andra möjligheter att främja den nordiska tillgängligheten. Rapporten visar bland annat att Danmarks Radio blockerar 26 procent av innehållet, medan siffrorna för Yle och SVT är 40 respektive 43 procent.

Marknaden förändras snabbt

Tv-marknaderna och tv-vanorna förändras drastiskt i alla nordiska länder. Det beror dels på den tekniska utvecklingen och dels på ändrade vanor att titta på tv och använda internet, framför allt bland unga. Och dessa två förändringar är nära besläktade.

Resultatet är att vi tittar mindre på traditionell tv (när ett program sänds).  Från och med 2010 har den genomsnittliga tiden vi i Norden tillbringar med att titta på traditionell tv minskat med nästan 50 minuter per dag. Den växande trenden att titta på tv-on-demand innebär att den totala skärmtiden för den genomsnittliga tv-tittaren förmodligen inte har ändrats.

”Vi fortsätter gärna att erbjuda grannkanalerna, men behoven har förändrats. Tidigare berodde intresset för svensk tv på en spilleffekt längs den långa norsk-svenska gränsen, men i dag finns det både svenska och danska minoriteter i Norge. Det är små grupper som lägger stor vikt på att kunna titta på tv på sitt modersmål”, säger Jon Line, chef på Telenor.

Förutsättningarna för tillgänglighet bör förbättras

I rapporten presenteras fem rekommendationer om vad som kan göras för att öka tillgängligheten till de nordiska public service-bolagens digitala tv-tjänster över gränserna i Norden:

  • Public service-bolagen bör endast geoblockera program där det är nödvändigt.
  • Samarbetet i Nordvision, inklusive Nordic 12, om samproduktion och programutbyte kan vidareutvecklas.
  • Fortsatt utveckling av tv-distributörernas utbud av grannlands-tv.
  • De nordiska länderna kan säkerställa upphovsrättsliga förutsättningar som möjliggör vidaresändning av tv-on-demand-tjänster.
  • De nordiska länderna bör snabbt genomföra ändringen i EU:s satellit- och kabeldirektiv.

 

Samarbetet mellan de nordiska public service-bolagen organiseras genom Nordvision. Årligen samproduceras över 4 500 program som i varierande grad blir tillgängliga för tittare i de nordiska länderna.  

”Det är ett unikt samarbete mellan tv-bolag i UBO och andra rättighetsinnehavare. Det innebär också ett unikt politiskt stöd, som i mer än 30 år har gjort det möjligt för de nordiska tv-tittarna att få tillgång till grannlandskanalerna. Det handlar om ett stycke viktig kulturpolitik som bör upprätthållas för att bevara tillgängligheten till grannlandskanaler i Norden”, säger Steen Lassen på UBO:s sekretariat.

Dialog med Nordiska rådet

Anledningen till önskan om mer nordisk tv-tillgänglighet över gränserna är att ett ökat nordiskt tv-utbud kan göra det lättare att upprätthålla och stärka nordisk kultur i en tid där kulturutbudet från hela världen växer kraftigt. Beslutet att sätta i gång utredningen togs bland annat efter Nordiska rådets rekommendation 31/2017 om avskaffande av geoblockering.