Ny rapport: Nordisk tv på tvers av grenser

27.05.19 | Nyhet
Tv-serien SKAM

Tv-serien SKAM, produceret af NRK, er en af de populære tv-serier, som har fået nordboerne til at se flere af hinandens programmer i de seneste år

Fotograf
Polfoto / NRK / Ritzau Scanpix

Tv-serien SKAM, produsert av NRK, er en av de populære tv-seriene som har fått nordboerne til å se flere av hverandres programmer de senere årene.

Skam og Broen er bare noen av de populære tv-seriene som har fått nordboerne til å se flere av hverandres programmer de senere årene. En ny rapport gir et aktuelt bilde av mulighetene for å øke tilgangen til de nordiske allmennkringkasternes digitale innhold.

Rapporten ”Nordisk tv på tvers av grenser”, som er bestilt av Nordisk ministerråd for kultur, undersøker spesielt mulighetene for å redusere geoblokkeringer – det vil si at et tv-program bare kan ses av brukere i et gitt land, mens programmet er blokkert for brukere i andre land – men også andre muligheter for å fremme den nordiske tilgjengeligheten. Rapporten viser blant annet at Danmarks Radio blokkerer 26 % av innholdet, mens tallene for YLE og SVT er henholdsvis 40 % og 43 %.

Markedet forandres raskt

Tv-markedene og tv-vanene endres drastisk i alle de nordiske landene. Det skyldes både den teknologiske utviklingen og en endring i måten spesielt unge ser tv og bruker internettet på – og disse to endringene er tett forbundet med hverandre.

Resultatet er at vi ser mindre tradisjonelle faste sendinger (dvs. sett på tidspunktet da et program har blitt sendt).  Fra 2010 har den gjennomsnittlige tida vi i Norden bruker på å se faste sendinger, falt med nesten 50 minutter per dag. Den stigende tendensen til å se tv “on demand” betyr at den samlede skjermtida for den gjennomsnittlige tv-seeren antakelig ikke er endret.

”Vi fortsetter gierne å tilby nabokanalene. Men behovene har endret seg. Der interessen for svensk tv tidligere skyldtes spill-over langs den lange norsk-svenske grensen, finnes det i dag en diaspora av både svensker og dansker – små grupper som legger stor vekt på å være i stand til å se på TV på morsmålet sitt”, sier Jon Line, direktør i Telenor

Rammene for tilgjengelighet bør forbedres

I rapporten presenteres fem anbefalinger for hva man kan gjøre for å øke tilgjengeligheten til de nordiske allmennkringkasternes digitale tv-tjenester på tvers av Norden:

  • Allmennkringkasterne bør utelukkende geoblokkere programmer der det er nødvendig
  • Samarbeidet i Nordvision – herunder Nordic12 – om samproduksjon og programutveksling kan videreutbygges
  • Fortsatt utvikling av tv-distributørenes tilbud av nabolands-tv
  • De nordiske landene kan sikre opphavsrettslige rammer som legger opp til redistribusjon av “on demand”-tjenester
  • De nordiske landene bør implementere endringen av EUs satellitt- og kabeldirektiv raskt

 

Samarbeidet mellom de nordiske allmennkringkasterne organiseres gjennom Nordvision og innebærer at mer enn 4 500 programmer samproduseres årlig og i ulik grad blir tilgjengelige for seere i de nordiske landene.  

“Det er et unikt samarbeid mellom tv-stasjonene i UBO og de øvrige rettighetshaverne samt oppbakking fra politisk side som i mer enn 30 år har gjort det mulig for de nordiske tv-seerne å få adgang til nabolandskanalene. Der dreier seg om et stykke viktig kulturpolitikk som bør opprettholdes for å bevare tilgjengeligheten av nabolandskanaler i Norden”, sier Steen Lassen, sekretariatet for UBO.

Dialog med Nordisk råd

Bakgrunnen for ønsket om mer nordisk tv-tilgjengelighet over grensene er at et økt nordisk tv-tilbud kan gjøre det lettere å fastholde og styrke nordisk kultur i en tid da mengden av kulturtilbud fra hele verden vokser sterkt. Beslutningen om å sette utredningen i gang ble tatt blant annet etter Nordisk råds rekommandasjon 31/17 ”Avskaffelse av geoblokkering”.