10. Generaldebat og budget 2014

Præsidenten meddelte, at taletiderne fra og med dette dagsordenspunkt bliver nedskåret til henholdsvis fem minutter (ministrene) og to minutter (medlemmerne) .

Dokumentation:

- Samarbejdsministrenes redegørelse om 2013 (Dokument 6)

- Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds samlede budget og planer for 2014 (B 289/præsidiet/C 2)

Beslutning:

  • Rådet besluttede at tage Dokument 6/2013 til efterretning
  • Præsidiets rekommandation i anledning af B 289/C 2/præsidiet blev godkendt - Rek. 24/2013

Fru President! Nordiska ministerrådet har uträttat mycket under det gångna året, och jag ska presentera en överblick över en del av de många goda resultat som uppnåtts. Jag skulle vilja inleda med...

La meg først få takke det svenske formannskapet på vegne av det norske formannskapet i rådet for et konstruktivt samarbeid med ministerrådet og med det formannskapet som Ewa Björling har ledet....

Som formand for Nordisk Råds budgetgruppe vil jeg gerne sige tak til både rådet og ministerrådet for den proces, vi har været igennem. Den har været vanskelig, der har været sten på vejen, men vi...

Fru president! Jag vill gärna använda den allmänna debatten för att lite reflektera över de visioner statsministrarna hade senaste tisdag. De var faktiskt rätt samstämmiga, alla sade kanske lite...

Tak for det, præsident. Kære nordiske venner, det er en meget stor glæde at måtte tale for jer som nyvalgt præsident i Ungdommens Nordiske Råd. Jeg er også stolt socialdemokrat, men det vil jeg...

Fru præsident, kære venner. Det arktiske område har stor betydning for hele Norden. Vestnordisk Råd har i de sidste år været optaget af at analysere regionens position i det internationale system...

Fru president! Jag vill tacka för att vi från SPR, Samiskt parlamentariskt råd, kan närvara här. Det har varit mycket intressant att lyssna på alla diskussionerna. Vi ser bara fram emot att vi i...

Tak, fru præsident. Af og til får man spørgsmålet om, hvad man får ud af det her vestnordiske samarbejde, hvor vi mødes to til tre gange om året. Vi kan ikke altid måle de politiske resultater,...

Ärade president! Edellisen puhujan esiin tuomat kysymykset kalastuksesta koskettavat kaikkia Pohjoismaita. Mielestäni Pohjoismaiden pitää suhtautua vakavasti näihin ongelmiin, jos EU pyrkii...

Fru president! Den samlade ekonomiska ramen för budgeten 2014 är 937 miljoner danska kronor. Med närmare en miljard tillgänglig finns en stabil grund för fortsatt hög prioritering av det nordiska...

Related case: Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds samlede budget og planer for 2014 , Nordisk Ministerråds forslag til planer og budget for 2014 (C 2)