Båtliv – ett rent nöje!

Information

Publish date
Abstract
Denna broschyr är till för dem som gillar båtliv, är medlemmar i en båtklubb eller ansvariga för en fritidsbåtshamn. I broschyren lämnas upplysningar om skyldigheten för båtägare och fritidsbåtshamnar att minska föroreningar i och omkring fritidsbåtshamnar, samt exempel på hur föroreningar kan minskas.Några lösningar för minskning av föroreningar kommer att kräva ändringar av, och investeringar i fritidsbåtshamnen. Andra lösningar kräver endast vilja att göra saker på ett annat sätt. Vi hoppas att denna broschyr blir till nytta och inspiration för båtfolket i de nordiska länderna.
Publication number
2005:745