Transport av grönlistat avfall

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Denna vägledning innehåller information om krav gällande transporter av grönlistat avfall. Det krävs som regel en anmälan och godkännande vid gränsöverskridande transporter av avfall. Transport av icke-farligt avfall, så kallat informationspliktigt/grönlistat avfall, avsett för återvinning utgör ett undantag från denna regel.Den rättsliga bakgrunden anges i förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall. Artiklarna 3 och 18 i förordningen rör transport av grönlistat avfall.
Publikationsnummer
2018:765