Lokal Agenda 21 i Arktis

Ett samarbetsprojekt mellan Ísafjörður kommun i Island, Longyearbyen på Svalbard och Sisimiut kommun i Grönland

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
I augusti 2000 startades projektet Lokal Agenda 21 i Arktis med medel från Arktiska styrgruppen som hör under Nordiska Ministerrådets Natur-, friluftsliv- och kulturmiljmiljögrupp (NFK). Projektet var en led i uppföljning av den nordiska handlingsplanen för att bevara natur och kulturmiljö i Arktis, Grönland, Island och Svalbard. Projektets målsättning var att främja och underlätta arktiska kommuners arbete med handlingsplaner för hållbar utveckling i Arktis enligt kapitel 28 i Riokonventionen (Agenda 21). Lokal Agenda 21 i Arktis var ett samarbetsprojekt mellan Ísafjörður kommun i Island, Sisimiut kommun i Grönland och Longyearbyen på Svalbard. Projektets resultat presenteras i denna slutrapport. I rapporten har man försökt att systematiskt beskriva och jämföra samma faktorer under LA21 i vart samhälle för sig, dessa faktorer är: kommunstruktur och demokrati, näringsliv, avfall, avlopp, havets förorening, jakt och biologisk mångfald, naturvård, turism och kulturminnen. I slutkapitlet finns lista över projektgruppens rekommendationer som främst riktas mot de lokala styrelserna i de deltagande samhällen. Rapporten publiceras endast i ett elektroniskt format.
Publikationsnummer
2005:702