Nordens Dag 2021

Nordens Dag 2021
Fotograf
Norden.org
Nordisk Ministerråd fejrer sit 50-årsjubilæum i 2021. På Nordens egen dag, den 23. marts, fremhævede vi derfor gennem fem tematiske debatter, hvad de nordiske lande i fællesskab har bidraget med, og hvad nordiske nøglespillere fokuserer på lige nu.

Vi fordybede os i fem aktuelle temaer, som årets finske formandskab har fokus på – nordiske løsninger inden for:

  • Ligestilling
  • Grænsehindringer
  • Cirkulær økonomi
  • Ytringsfrihed
  • Kultur

Hvordan ønsker I, at vores Norden skal se ud i fremtiden, og hvad skal vi gøre for at blive verdens mest integrerede og bæredygtige region?

Tirsdag 23. marts 2021 | 12.00-19.00 CET

Program:

12.00-13.00 CET: Hvordan kan de nordiske lande skabe tryghed på nettet?

I de nordiske lande føres der politiske diskussioner om, hvordan trusler og had online risikerer at bringe stemmer i det offentlige digitale rum til tavshed. Krænkelser på internettet er blevet en del af folks hverdag. Det er så omfattende, at det udgør en trussel mod demokratiet, i og med at visse stemmer i det offentlige rum risikerer at blive bragt til tavshed på grund af frygt for det had og de trusler, som de udsættes for online.

Udvalget for Velfærd i Norden under Nordisk Råd har i 2021 særligt fokus på digitale krænkelser og trusler på nettet ud fra et ligestillingsperspektiv. Det er et emne, som under pandemien om muligt har fået endnu større relevans.

Politikere, forskere, organisationer og unge i Norden diskuterer, hvordan de nordiske lande kan skabe tryghed på nettet. Arbejdet for et mere ligestillet samfund er et vigtigt nordisk samarbejdsområde og en del af arbejdet med at indfri statsministrene vision om et socialt bæredygtigt og ligestillet Norden.

Vi diskuterer temaet ud fra et finsk, ålandsk, svensk og norsk perspektiv.

13.00-14.00 CET: Covid19 sætter tilliden og mobiliteten under pres – et arrangement om mobilitet og grænsesamarbejde i Norden

Nordisk Ministerråd har som mål at fjerne 8-12 grænsehindringer om året på arbejdsmarkeds-, social-, uddannelses- og erhvervsområdet. Er dette mål blevet sat på pause på grund af restriktioner og nedlukninger? Er det nordiske guld, vores tillid til hinanden, ved at blive erstattet af en voksende mistillid til og frygt for hinanden? Og hvad skal vi i så fald gøre ved det? Det skal politikere, borgere og organisationsrepræsentanter diskutere nærmere.

Grænsehindringsarbejdet er et vigtigt nordisk samarbejdsområde og en del af arbejdet med at indfri statsministrenes vision om, at Norden skal være verdens mest integrerede region. Det skal vi også høre mere om – fra et dansk, færøsk, grønlandsk og ikke mindst nordisk perspektiv.

14.00-14.45 CET: Hvordan imødekommer vi en større efterspørgsel efter samarbejde og fælles løsninger i Norden?

Coronapandemien har også i Norden medført omfattende udfordringer for os i vores hverdag, for økonomi, iværksætteri, uddannelse, kultur, velfærd og internationalt samarbejde.

Det finske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2021 understreger i sit program betydningen af et nordisk samarbejde og beskriver det som livsvigtigt! En undersøgelse foretaget i Sverige i januar af Foreningen Norden viser, at forventningerne til det nordiske samarbejde er steget tydeligt under coronapandemien, også i Sverige. 

Derudover lægger Finland i sit program særlig vægt på en biobaseret og cirkulær økonomi.  Samtalen går i dybden med det nordiske samarbejde med udgangspunkt i behovet for samarbejde i krisetider, og hvordan vi skal komme videre. Derudover kommer samtalen til at handle om efterspørgslen efter fælles løsninger til et bæredygtigt Norden, når det gælder cirkulær økonomi.

15.00-16.00 CET: Nordisk ytringsfrihed i krisetid – er der grund til bekymring?

Hvordan skal Norden sikre en oplyst og fri debat midt i en igangværende pandemi?

Ytringsfrihed er en forudsætning for vores åbne og demokratiske samfund i Norden. De nordiske lande ligger altid i top på Journalister uden grænsers årlige liste over pressefrihed i verden, og befolkningen har adgang til fakta og beslutningsgrundlag. De nordiske lande er kendt for deres åbne debatter og dialoger, også når det gælder kritik af myndighederne.

Men coronapandemien har skærpet den i forvejen hadske og hårde tone i debatten. Det sætter den demokratiske dialog og ytringsfriheden under pres. Falske nyheder og desinformation florerer på nettet. I Sverige har trusler fået en børnelæge til at droppe sin forskning i COVID-19. Hvad sker der med ytringsfriheden under en pandemi?

Hvad kan man gøre, og hvor stort et problem er det her for Norden og den offentlige samtale? Ytringsfriheden er en af de nordiske hjørnesten. Hvordan bevarer og udvikler vi den efter en pandemi?

Det kommer vi til at høre mere om, når vi på Nordens Dag skal diskutere ytringsfrihed under coronapandemien.

18.00-19.15 CET: Værdien af kultur i Norden i krisetider og fremover – nordisk kultursamarbejde i fortiden, nutiden og fremtiden

Hvilken rolle har kulturen spillet i det Nordiske samarbejde i de 50 år, der er gået, siden Nordisk Ministerråd blev dannet? Hvordan har coronapandemien påvirket det nordiske kulturliv? Hvilken rolle kommer kulturen til at spille i det nordiske samarbejde fremover? Disse spørgsmål diskuteres af politikere, borgere og repræsentanter fra kulturlivet.

Kultursamarbejdet er en hjørnesten i det nordiske samarbejde og spiller en vigtig rolle i arbejdet med visionen om at gøre Norden til verdens mest bæredygtige og integrerede region. Derfor inviterer Nordens Hus i Reykjavik og Foreningen Norden i Island til debat om værdien af nordisk kultur og kultursamarbejde i fortiden, nutiden og fremtid.