Digitale sundhedstjenester skal være for alle

10.09.21 | Nyhed
Digital sundhed
Fotograf
Maud Lervik

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital sundhedsteknologi vil løfte velfærden for borgere i Norden, men ikke alle har lige let ved den digitaliserede tilværelse, der vinder frem. Udvalget for Velfærd i Norden anbefaler derfor Nordisk Ministerråd at skabe forudsætningerne for at ældre og udsatte grupper får samme gavn af digitale netlægetjenester som andre.   

- Vi skal have ældre med på den digitale bølge, der skyller ind over Norden, så alle har lige muligheder for adgang til netlæger og andre digitale sundheds- og velfærdstilbud, siger Eva Lindh, talsperson fra Udvalget for Velfærd i Norden på udvalgets september-møde. Anvendelsen af netlægeydelser er øget i flere nordiske lande inden for de seneste år. Særligt i tyndt befolkede områder er de digitale muligheder et velkomment supplement til det fysiske lægebesøg.

Det handler om lige tilgængelighed for alle

Udvalget mener, at det det er vigtigt, at få et nordisk overblik over, hvordan netlægeydelser påvirker sundhedssystemerne og vil derfor gå videre med en anbefaling til Nordisk Ministerråd på den kommende session om at skabe en oversigt over netlægetjenster med fokus på positive og negative konsekvenser. Herunder en ligestillet adgang for alle. Forslaget er oprindeligt stillet af den socialdemokratiske gruppe i Nordisk Råd.    

Vi skal have ældre med på den digitale bølge, der skyller ind over Norden, så alle har lige muligheder for adgang til netlæger og andre digitale sundheds- og velfærdstilbud

 

Eva Lindh, talsperson fra Udvalget for Velfærd i Norden

Ældre risikerer at ryge bagerst i køen

Bag forslaget og Eva Lindhs udtagelse ligger der klokkeklare tal, der viser, at særligt gruppen af ældre har svært ved de nye teknologiske muligheder - og også grupper med kort uddannelse og lavindkomstjobs, halter efter. Den svenske Socialstyrelse rapport ”Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård 2020” konkluderer, at alarmerende fire procent i aldersgruppen 66 – 75 år anvender den ”netlæge-app”, der er er udviklet til formålet. For gruppen af ældre over 75 år er dette tal helt nede på tre procent. De digitale sundhedstjenester udfordrer altså princippet om at kunne prioritere borgere, med størst behov for hjælp.


- Hvis ældre ikke har de digitale kompetencer, er risikoen, at de ryger bagerst i køen, påpeger Eva Lindh.    

Sundhedspersonalet er vejen til succes

Heldigvis er der allerede hjælp og inspiration at hente. Det erfarede udvalget på dagens møde med Eva Franzén, direktør i Nordens Velfærdscenter, Andreas Lundqvist og Niclas Forsling fra Glesbygdsmedicinskt centrum. Med støtte fra Nordisk Ministerråd har de to organisationer sammen med Nordregio drevet Prioriteringsprojektet: Healthcare and care at distance 2018-2020 søsat af det svenske formandskab i Nordisk Ministerråd i 2018 – herunder udgivelsen af rapporten Digital Health Care and Social Care.


- Indsigter herfra viser os at sundhedspersonalets egne digitale kompetencer samt deres evne til at videregive dem til digitalt udfordrede borgere og deres pårørende spiller en afgørende faktor, fortæller Niclas Forsling fra Glesbygdsmedicinskt centrum.