Opret studieprogram for hviderussiske studerende

14.12.21 | Nyhed
Uddannelse
Fotograf
Johannes Jansson
Nordisk Råds præsidium opfordrer de nordiske regeringer til at iværksætte udviklingen af et fælles studieprogram for hviderussiske unge, så de får mulighed for at studere i Norden.

Nordisk Råds præsidie har netop været samlet digitalt. På mødet har præsidiet besluttet at anbefale de nordiske regeringer at udvikle et studieprogram for hviderussiske studerende fra 2023 til 2026, og at dette program koordineres via Nordisk Ministerråd. Nordisk Råds internationale strategi 2018-2022 fastslår, at Norden – på tværs af landende og partipolitiske skillelinjer er præget af dyb respekt for demokrati, retsstat, ligestilling og menneskerettigheder. Strategien slår endvidere fast, at Norden skal gøre en forskel i verden ved at altid at have en tydelig stemme, der italesætter og står op for disse værdier.


- At kunne tilbyde unge i Hviderusland at studere i Norden vil give dem muligheden for at indgå i undervisning, der bygger på demokratiske værdier samt vise civilbefolkningen, at de ikke er glemt, lyder det fra Bertel Haarder, Præsident i Nordisk Råd.    

Udviklingen i Hviderusland bekymrer 

Nordisk Råd har ved flere lejligheder udtalt bekymring for udviklingen i Hviderusland og for at menneskerettigheder og de demokratiske spilleregler ikke overholdes, hvilket præsidiet også italesatte   sidste år under præsidiets møde med den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja. 

Enighed i udvalget for kundskab og kultur 

Forslaget er stillet af den finske delegationen og blev i september behandlet i Udvalget for kundskab og kultur, hvor der var opbakning til at gå videre med anbefalingen. I Nordisk Råds partipolitiske grupper var der ligeledes opbakning til kernen i forslaget.    

 

At kunne tilbyde unge i Hviderusland at studere i Norden vil give dem muligheden for at indgå i undervisning, der bygger på demokratiske værdier samt vise civilbefolkningen, at de ikke er glemt

Bertel Haarder, Præsident i Nordisk Råd