Vestnordisk udviklingsstrategi i støbeskeen

17.11.14 | Nyhed
Nes, Hvalba
Fotograf
Erik Christensen, Nes, Hvalba
Nordisk Ministerråd for Regionalpolitik mødtes 12/11 på Island og søsatte arbejdet med en ny udviklingsstrategi for Vestnorden. Også øget fokus på bioøkonomi i det nordiske regionalsamarbejde.

Det nordiske regionalpolitiske samarbejdsprogram fokuserer på bæredygtig udvikling af velfærden, en bæredygtig erhvervsstrategi for Arktis og ikke mindst grøn vækst.

På baggrund af en anbefaling fra OECD og med afsæt i det arbejde, der er gjort i regionalsektoren under Nordisk Ministerråd, skal en ny udviklingsstrategi for den vestnordiske region nu supplere samarbejdsprogrammet.

Målet er at skabe et mere effektivt samarbejde omkring strategiske udviklingsområder og sikre en bedre udnyttelse af ressourcer givet til eksisterende projekter i regionen, der omfatter Grønland, Færøerne, Island og kystdelen af Norge.

Ifølge OECD er det vigtigt  at satse på en bæredygtig udvikling af fiskerisektoren, økonomisk diversifiering og et forbedret kommunikationsnetværk, samt øget samarbejde om at møde klimaudfordringerne.

Nordisk Ministerråds organ for Nordisk Atlantsamarbejde, NORA, bliver et af omdrejningspunkterne for strategien, i samarbejde med organisationer, regioner og landene i Nordatlanten.

Bioøkonomi på dagsordenen

Samtidig med ministermødet afholdt Nordisk Ministerråds institution for regionaludvikling, Nordregio, en velbesøgt konference om udviklingen i den nordiske bioøkonomi og regional innovation.

- Der er et skifte på vej i forhold til den nye bioøkonomi, men hvordan møder vi det. Skal vi være reaktive og bekymrede for omkostningerne eller proaktive og gribe de nye muligheder, sagde Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten i sin tale på konferencen.

Han henviste her ikke mindst til overgangen fra en fossilbaseret økonomi til en biobaseret, med fokus på en mere bæredygtig men samtidig innovativ og mere tværsektoriel udnyttelse af naturressourcerne.

Arktis og nye muligheder

På en konference om Arktisk bioøkonomi dagen før ministermødet slog ”faderen” til EU's arbejde med bioøkonomi, Christian Patermann, også fast, at bioøkonomien åbner nye muligheder. 

Ikke mindst i den vestnordiske region, med en kæmpe fiskerisektor og store muligheder indenfor aquakultur og andre sektorer indenfor biøokonomien er der et betydeligt udviklingspotentiale, slog konferencen fast.

- Der er også stort behov for en fælles strategi og et regionalt policy forum, ikke mindst for at udforske mulighederne på tværs af sektorer og styrke regional og lokaludviklingen, understregede projektleder for Nordisk Ministerråds arbejde med bioøkonomi i Arktis Sigrun Elsa Smaradottir, som dermed hilste en ny strategi for vestnordisk samarbejde velkommen.

Udviklingsstrategien skal nu behandles i Embedsmandskomiteen for Regionalpolitik frem mod næste ministermøde i 2015 og en endelig strategi er klar i 2016.