17.1.
Nefndarálit um þingmannatillögu um virkan norrænan vinnumarkað, A 1731/tillväxt