Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Vitryska oppositionen med på nordiskt och baltiskt möte

05.12.16 | Nyhed
Wille Rydman
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
För första gången sedan 2010 har vitryska parlamentariker både från regeringssidan och oppositionen mötts på Nordiska rådets och Baltiska församlingens årliga seminarium om Vitryssland. Mötet leddes av Wille Rydman från Finland, som betonade vikten av dialog mellan de två parterna.

- Det viktigaste med mötet var att representanter både från oppositionen och från regeringen satt vid samma bord, och att de ganska öppet kunde diskutera situationen i Vitryssland. Det finns vissa positiva signaler på små framsteg den senaste tiden och tecken på att situationen har blivit lite bättre för oppositionen. Samtidigt kom det fram att situationen inte heller är helt bra i landet och att det behövs mer demokratiska reformer, sade Wille Rydman, riksdagsledamot för Samlingspartiet i Finland och medlem av Nordiska rådets presidium.

Wille Rydman ledde mötet i Vilnius tillsammans med Lettlands Jānis Vucāns, president för Baltiska församlingen.

På mötet kom det fram att det inte förekommer särskilt mycket dialog i Vitryssland mellan oppositionen och regeringen, utan dialogen förs mest på internationella arenor såsom på mötet nu i Vilinius. Kan vi hjälpa till att upprätthålla den dialogen så gör vi det gärna.

Fortfarande svårt för oppositionen

Rydman sade efter mötet att oppositionen i Vitryssland fortfarande har svårt att bland annat registrera sina partier och att kandidera i val, och att det finns problem när det gäller att delta i politiska processer. Rydman betonade ändå att det är viktigt att dialogen hålls levande mellan parterna i Vitryssland.

- På mötet kom det fram att det inte förekommer särskilt mycket dialog i Vitryssland mellan oppositionen och regeringen, utan dialogen förs mest på internationella arenor såsom på mötet nu i Vilinius. Kan vi hjälpa till att upprätthålla den dialogen så gör vi det gärna, sade Rydman.

Möten om Vitryssland mångårig tradition

Nordiska rådet och Baltiska församlingen har varje år sedan 2007 arrangerat seminarium om Vitryssland. De fyra första åren deltog både parlamentariker och oppositionspolitiker utanför parlamentet i rundabordssamtalen. År 2010 arrangerades seminariet i Vitrysslands huvudstad Minsk, men övriga år har det hållits i Vilnius, Litauen.

Efter presidentvalet i december 2010 drog kallare vindar över landet. Det ledde till att endast oppositionspolitiker och representanter för frivilligorganisationer deltog i mötena med nordiska och baltiska politiker åren 2011-2015. I valet i år blev dock för första gången på årtionden också politiker från oppositionen invalda i det vitryska parlamentet och därmed kunde representanter för parlamentet återigen delta i mötet.

Utvärdering av valet

På måndagens seminarium deltog också svensken Kent Härstedt. Han är vice president i den parlamentariska församlingen i OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete, och ledde valobservatörerna vid årets val i Vitryssland. På mötet i Vilnius presenterade han sin utvärdering av valet och gav en överblick över den politiska utvecklingen i Vitryssland.

En rad europeiska organisationer överväger nu också om det är tid att återuppta kontakten med det officiella Minsk. Vid seminariet hördes många inlägg i debatten, inte minst från de vitryska deltagarna. Bland talarna fanns Galina Filippovitj, medlem av parlamentet i Minsk och Tatjana Korotkevitj, som 2015 var kandidat i presidentvalet för den vitryska oppositionsorganisationen Tell the Truth.